field:altText

De Centrale Cliëntenraad

Welzijn, Zorg en Wonen: uw belang, onze inzet.

De Centrale Cliëntenraad van Proteion staat voor de belangenbehartiging van de cliënten van Proteion teneinde een kwalitatief goede dienstverlening op het gebied van welzijn, zorg en wonen te bewerkstelligen, in respectvolle samenwerking met de lokale cliëntenraden en de Raad van Bestuur.

De Centrale Cliëntenraad heeft namens de cliënten een plek aan de overlegtafel bij Proteion. De cliëntenraad is adviseur en sparringpartner, heeft inspraak bij de totstandkoming van beleid en kijkt met een kritische blik naar het werk en de plannen van Proteion. De medezeggenschap en verantwoordelijkheden van de raad zijn wettelijk vastgelegd.  De leden behartigen de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten. De raad behartigt dus geen individuele belangen of klachten. 

NaamFunctie
dhr. D. Wagemansvoorzitter
dhr. T. VennixDe Kreppel en St. Magdalena
mw. H. GlessnerHornerheide
mw. N. WagemansLibermannhof, De Merwijck en De Wachtpost
dhr. T. ForschelenSterrebosch en St. Jozef
dhr. D. WagemansRCG, Roncalli en Ursula

dhr. R. Beckers
dhr. L. Rutten
dhr. A. van Thiel

Proteion Thuiszorg en Schoon
dhr. H. Beurskens
dhr. J. Dekkers
Proteion Welzijn
dhr. T. Forschelen Buitengewoon lid
mw. P. CuelenaereZorgondernemers Midden-Limburg

De Cliëntenraad is bereikbaar via de ambtelijk secretaris: per mail ccr@proteion.nl of telefonisch 088-850 00 00. Diverse onderdelen binnen Proteion hebben een eigen cliëntenraad.
Klik verder via het menu rechts op deze pagina.

Meer over dit onderwerp

Vragen of suggesties

De Centrale Cliëntenraad
E: ccr@proteion.nl 

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact