Ouderen man en kinderen spelen met bal

Psychologie

Binnen Proteion Expertise en Behandeling werkt een team van psychologen. De psychologen kijken niet alleen naar de beperkingen van de cliënten, maar vooral ook naar de mogelijkheden die zij hebben (ook naar wat mensen nog wel kunnen). Kwaliteit van leven staat hierbij voorop.

Behandeling

Een van de taken van de psychologen is het in kaart brengen van gedrag, stemming, cognitief functioneren (bijvoorbeeld geheugen en aandacht) en/of de persoonlijkheid van cliënten. Hiervoor maken de psychologen bijvoorbeeld gebruik van observaties, dossieronderzoek, testonderzoek en gesprekken met de cliënt zelf, familie en personeel. Nadat er een goed beeld is verkregen van de problematiek, kan hier de juiste behandeling op afgestemd worden. Deze behandeling betreft vooral het adviseren van personeel en/of familie in de omgang met het gedrag van cliënten, maar individuele gesprekken met de cliënt kunnen ook mogelijk zijn. Daarnaast geven de psychologen regelmatig scholing aan personeel en vrijwilligers, waarin aandacht wordt besteed aan ziektebeelden en bijbehorend gedrag.

Multidisciplinaire aanpak

De psychologen ondersteunen elkaar, bijvoorbeeld inhoudelijk, administratief e.d. en werken nauw samen met de andere disciplines. De psycholoog is altijd vanaf opname tot overplaatsing buiten de instelling/ overlijden betrokken bij de zorgverlening van alle pg-verpleeghuisbewoners en de dagbehandeling pg. Dit betekent dat de psycholoog aanwezig is bij de multidisciplinaire overleggen en zo nodig zelf overleggen plant met medewerkers/ disciplines. De psycholoog kan op deze manier vroegtijdig (gedrags)problemen opsporen en behandelen. De psycholoog maakt deel uit van het kernteam (arts, psycholoog, teamleider) van de pg-units en woningen, met als belangrijkste doel het bewaken van het zorgleefklimaat. Daarnaast is de psycholoog veelal betrokken bij cliënten met een somatisch verpleeghuisbed en kan de psycholoog een eerstelijnsbehandeling bij cliënten opstarten. De psycholoog werkt nauw samen met de andere disciplines van Proteion Expertise en Behandeling.

Meer informatie

Heeft u vragen, dan kunt u direct contact opnemen met de psychologen van Proteion Expertise en Behandeling via telefoonnummer (0475) 587 475 of stuur ons een e-mailbericht via secretariaatbc@proteion.nl.

Meer informatie

Contact psychologen

T: (0475) 587 475
E: secretariaatbc@proteion.nl

Zorgkaart NL waardering

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact