Ouderen man en kinderen spelen met bal

Eerstelijns verblijf, informatie voor de verwijzer

Eerstelijns verblijf is er voor mensen die vanuit het ziekenhuis of thuis tijdelijk zorg op geplande en ongeplande momenten nodig hebben. Het gaat om zorg die thuis niet georganiseerd kan worden. Zij kunnen hiervoor kortdurend verblijven in een van onze zorgcentra.

Indicatie

Er is sprake van een indicatie voor het eerstelijnsverblijf bij een bevestigend antwoord op een of meerdere van de volgende vragen:

  • Is er sprake van medische instabiliteit in de zin van behoefte aan een wakend oog; dreigend gezondheidsverlies?
  • Is er behoefte aan onplanbare verzorging/verpleging?
  • Is er een behoefte aan verzorging in de zin van het overnemen van ADL-verrichtingen?

Tijdelijke duur

Verblijf kent een tijdelijke duur waarbij het streven is dat de cliënt zo snel mogelijk naar huis kan.

Laag en hoog complex

Eerstelijns verblijf is te onderscheiden in laag complex (medische zorg door de huisarts) en hoog complex (medische zorg door de specialist ouderengeneeskunde). Wanneer gaat het om welke welke vorm?

Laag complex:
De patiënt heeft een enkelvoudige aandoening en/of beperking die een bedreiging vormt voor de gezondheid van de patiënt. Er is verzorging en verpleging in de nabijheid, observatie, signalering en interventie nodig. De medische zorg in ELV laag complex bestaat uit zorg 'zoals huisartsen die plegen te doen'.

Hoog complex:
Bij de patiënt is sprake van meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen en/of beperkingen. Er is multidisciplinaire behandeling nodig. De zorg ondersteunt de ADL van de patiënt of neemt deze over. De verantwoordelijke arts neemt zowel generalistische als de specialistische behandeling op zich. De medische zorg in ELV hoog complex richt zich vooral op: functionele diagnostiek, prognostiek, het opstellen van een behandelplan, regievoering van het behandeltraject, verantwoordelijkheid nemen in de keten en zorgdragen voor een goed lopende samenwerkingsafspraken binnen de keten.

Locaties

Proteion biedt eerstelijns verblijf aan bij:

Aanvraag

Voor het aanvragen van eerstelijns verblijf belt u met het klantcontactcentrum van Proteion: 088-850 00 00.

Een verwijzing voor zowel ELV-laag als ELV-hoog wordt gemaakt via Zorgdomein (categorie Verblijf & Wonen, kortdurend verblijf).

Spoedopname

In geval van een spoedopname binnen 24-28 uur in het weekend stemt de dienstdoend locatiemanager de dienstdoend specialist ouderengeneeskunde af of de aanvraag past binnen de richtlijnen en capaciteit. 

ZorgBedWijzer

Via de ZorgBedWijzer kunt u een beslisboom doorlopen om te bepalen wat de juiste vorm van zorg is voor de patient. Zo kunt u beoordelen of de client in aanmerking komt voor een ELV-bed en of er op het moment ELV bedden beschikbaar zijn.

Klik hier om beschikbare plekken in te zien via de ZorgBedWijzer.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact