Ouderen man en kinderen spelen met bal

Werkgevers-informatie

Iemand die langere tijd zorg verleent voor een ziek familielid of een zieke vriend, noemen we een mantelzorger. Wist u dat 1 op de 7 werknemers dit meer dan vijf jaar intensief doet? Wist u ook dat een groot deel van deze groep overbelast raakt en moet stoppen met werken? Een goede afstemming met de werkplek is dan ook van groot belang.

Cijfers laten zien dat bijna 700.000 mantelzorgers 5-10 jaar zorgen, 500.000 zelfs meer dan 10 jaar. In bijna ieder bedrijf is dan ook personeel dat mantelzorg verleent. Toch zijn veel werkgevers en, vreemd genoeg, ook veel werkende mantelzorgers zelf, zich hier niet van bewust.

Risico op verzuim

Werkende mantelzorgers die zichzelf niet als zodanig (h)erkennen, blijken veel minder gebruik te (kunnen) maken van ondersteuning en raken daardoor meer overbelast. Zorg (privé) en werk worden zorgvuldig gescheiden, en knelpunten thuis blijven verborgen voor de 'baas'. De praktijk laat zien dat er pas gepraat wordt als men al zwaar (over)belast is. Dan rest slechts verzuim of zelfs de beslissing om te stoppen met werken.

Combineren werk met mantelzorg

Veel mantelzorgers willen graag werken, omdat werk hen inkomen, afleiding, sociale contacten, waardering en erkenning biedt. Toch valt het combineren hen praktisch en emotioneel vaak zwaar. Goede ondersteuning zowel thuis als op het werk is van belang. De omgeving (incl. de werkgever) denkt vaak dat de opvang en ondersteuning 'toch goed geregeld' is. Maar om het allemaal te regelen en geregeld te houden is soms een dagtaak. Bovendien zijn de kwaliteit en planning van de zorg zelden optimaal. Ook is het emotioneel zwaar om te leven met en te zorgen voor een zieke die je lief is. Als je daarbij sterk in moet leveren op je vrije tijd, kan de balans gemakkelijk verstoord raken.

Mantelzorg in personeelsbeleid

Wilt u mantelzorg een plek geven binnen uw huidige personeelsbeleid? Bezoek de website Werk & mantelzorg en creëer een mantelzorgvriendelijke organisatie!

Meer informatie voor werkgevers

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact