Ouderen man en kinderen spelen met bal

In de thuissituatie

De doelstelling van Proteion Welzijn is het ondersteunen van kwetsbare burgers zodat zij, voor zover mogelijk, zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Hierbij valt te denken aan het geven van informatie, advisering, begeleiding, coördinatie en ondersteuning. Kortom: door de diensten van Proteion Welzijn kan men zich goed blijven voelen!

Vrijwilligers maken onze dienstverlening mede mogelijk. Zij zijn hierbij onze handen, oren en ogen. De vrijwilligers zijn aanvullend op de ondersteuning van familie, vrienden en professionele hulpverleners. Hieronder leest u de diensten en activiteiten van Proteion Welzijn.

Vrijwilligerszorg

De vrijwilligerszorg heeft aandacht voor kwetsbare burgers zodat zij, voor zover mogelijk, kunnen meedoen aan de samenleving. Persoonlijke ondersteuning door een vaste vrijwilliger tijdens een 1-op-1-contact staat hierbij centraal. Een vaste vrijwilliger biedt ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte. Er zijn diverse vormen van Vrijwilligerszorg in diverse gemeenten.Bekijk hier de folder over vrijwilligerszorg.

Tafeltje-dek-je

Wie niet meer in staat is om zelfstandig een warme maaltijd te bereiden kan een beroep doen op deze vorm van maaltijdvoorziening. Tafeltje-dek-je wordt mede mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers. De aanmelding, het huisbezoek en het bezorgen van de maaltijden bij u aan huis wordt volledig door vrijwilligers uitgevoerd. Bekijk hier de folder tafeltje-dek-je.

Sociale persoonsalarmering

Sociale persoonsalarmering is een vorm van alarmering voor thuiswonenden, waarbij op een eenvoudige manier hulp ingeschakeld kan worden in geval van nood. Vrijwilligers van Sociale Persoonsalarmering installeren bij gebruikers een alarmeringssysteem.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact