Ouderen man en kinderen spelen met bal

Behandelteam

Veel mensen kunnen prima door het leven met wat hulp, verzorging of verpleging. Maar soms volstaat dat niet en heeft u behoefte aan een vorm van (para)medische behandeling. Omdat u bijvoorbeeld ziek bent of moet opknappen na een ziekenhuisopname. Of omdat u een wond of blessure heeft. Omdat u problemen krijgt met zulke dagelijkse dingen als eten, drinken, praten en bewegen. Als aankleden, douchen of het toilet bezoeken niet meer vanzelf gaan. Of als u kampt met psychische klachten als eenzaamheid, depressie of angst.

De medewerkers van Proteion Expertise en Behandeling houden praktijk in verschillende zorgcentra. Alle benodigde instrumenten en hulpmiddelen zijn daar voorhanden. Maar als u dat liever heeft, kan de behandelaar ook bij u thuis komen.

Wie doet wat?

De specialist ouderengeneeskunde, vroeger verpleeghuisarts genoemd, stelt in samenspraak met u een zorg- en behandelplan op en is verantwoordelijk voor afstemming in de uitvoering daarvan. Daarbij zullen vaak één of meer van de volgende behandelaars betrokken worden. De diëtist geeft gerichte voedings- en dieetadviezen en ondersteunt u bij het aanleren en volhouden van een gezond eetpatroon. De ergotherapeut ondersteunt u als u belemmeringen ervaart bij dagelijkse activiteiten als aankleden, koken en het bedienen van apparaten en hulpmiddelen. De therapie leert u omgaan met uw beperkingen. De fysiotherapeut helpt u als u moeite heeft met bewegen. De behandeling kan bestaan uit oefeningen die u leniger en krachtiger maken. Massages kunnen helpen om de pijn te verlichten. De logopedist zal u helpen als u problemen heeft met mondfuncties: spreken, eten, drinken en slikken. De maatschappelijk werker biedt hulp als u door uw ziekte problemen krijgt in uw relatie met mensen in uw omgeving, zoals familieleden, mantelzorgers of buren. De psycholoog biedt ondersteuning als u psychische klachten heeft zoals depressie, angst of verwerkingsproblemen. De praktijkverpleegkundige of -verzorgende ondersteunt u met persoonlijke zorg (bijvoorbeeld wondverzorging), voorlichting over uw ziekte en adviezen over medicijngebruik.

Multidisciplinaire samenwerking

Mogelijk nog belangrijker dan dat we al deze disciplines in huis hebben, is dat we ze in samenhang inzetten. Dat is waardoor Proteion Expertise en Behandeling zich onderscheidt: de multidisciplinaire samenwerking tussen al onze specialisten. Onmisbaar bij de behandeling van complexe ziekten als Parkinson. Maar ook als u bijvoorbeeld een beroerte (CVA) heeft gehad, werpt zo’n multidisciplinair zorgprogramma zijn vruchten af. De aanpak wordt heel precies afgestemd op uw behoefte. Ieder mens is immers anders, elke situatie vraagt een eigen benadering. Daarnaast zetten onze behandelaars hun expertise intern en extern in om de behandeling en zorg voor ouderen en chronisch zieken in onze regio verder te verbeteren. Zij delen hun kennis via consults, workshops, kennissessies, projecten en andere samenwerkingsverbanden.

Contact

Proteion Expertise en Behandeling
Postbus 4080
6080 AB Haelen
T: 088-850 00 00
E: secretariaatbc@proteion.nl

Zorgkaart NL waardering

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact