Ouderen man en kinderen spelen met bal

Behandelteam

Veel mensen kunnen prima door het leven met wat hulp, verzorging of verpleging. Maar soms volstaat dat niet en heeft u behoefte aan een vorm van (para)medische behandeling. Omdat u bijvoorbeeld ziek bent of moet opknappen na een ziekenhuisopname. Of omdat u een wond of blessure heeft. Omdat u problemen krijgt met zulke dagelijkse dingen als eten, drinken, praten en bewegen. Als aankleden, douchen of het toilet bezoeken niet meer vanzelf gaan. Of als u kampt met psychische klachten als eenzaamheid, depressie of angst.

De medewerkers van Proteion Expertise en Behandeling werken in verschillende zorgcentra. Alle benodigde instrumenten en hulpmiddelen zijn daar voorhanden om samen met u te oefenen en u te adviseren omtrent gebruik en aanschaf van hulpmiddelen. Op indicatie is het ook mogelijk dat de behandelaar bij u thuis komt. 

Wie doet wat?

  • Specialist ouderengeneeskunde: stelt in samenspraak met u een zorg- en behandelplan op en is verantwoordelijk voor afstemming in de uitvoering daarvan. Daarbij zullen vaak één of meer van de volgende behandelaars betrokken worden.
  • Diëtist: geeft gerichte voedings- en dieetadviezen en ondersteunt u bij het aanleren en volhouden van een gezond eetpatroon.
  • Ergotherapeut: begeleidt en adviseert u als u problemen ervaart tijdens uw dagelijkse activiteiten, zoals de persoonlijke verzorging en de uitvoer van het huishouden. De ergotherapeut kan ook adviseren over woningaanpassingen en andere hulpmiddelen.
  • Fysiotherapeut: richt zich op verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen die het risico  lopen kwetsbaar te worden, met de focus op het bewegend functioneren.
  • Logopedist: helpt u met problemen met communiceren, kauwen en slikken en ademhaling.
  • Maatschappelijk werker: biedt hulp als u door uw ziekte problemen krijgt in uw relatie met mensen in uw omgeving, zoals familieleden, mantelzorgers of buren.
  • Psycholoog: biedt ondersteuning als u psychische klachten heeft zoals depressie, angst of verwerkingsproblemen.

Multidisciplinaire samenwerking

Mogelijk nog belangrijker dan dat we al deze disciplines in huis hebben, is dat we ze in samenhang inzetten. Dat is waardoor Proteion Expertise en Behandeling zich onderscheidt: de multidisciplinaire samenwerking tussen al onze specialisten. Onmisbaar bij de behandeling van complexe ziekten als Parkinson. Maar ook als u bijvoorbeeld een beroerte (CVA) heeft gehad, werpt zo’n multidisciplinair behandelplan zijn vruchten af. De aanpak wordt heel precies afgestemd op uw behoefte. Ieder mens is immers anders, elke situatie vraagt een eigen benadering. Daarnaast zetten onze behandelaars hun expertise intern en extern in om de behandeling en zorg voor ouderen en chronisch zieken in onze regio verder te verbeteren. Zij delen hun kennis via consulten, workshops, kennissessies, projecten en andere samenwerkingsverbanden.

Contact

Proteion Expertise en Behandeling
Postbus 4080
6080 AB Haelen
T: 088 - 850 00 00
E: info@proteion.nl

Zorgkaart NL waardering

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact