Ouderen man en kinderen spelen met bal

Crisiszorg en eerstelijns verblijf

Bij crisissituaties en voor eerstelijns verblijf kan Proteion de opname in een van onze zorgcentra voor u regelen. U kunt hiervoor 24 uur per dag terecht bij het Klantcontactcentrum van Proteion via 088-850 00 00.

App ZorgBedWijzer toont vrije bedden in de regio

Informatie over de ZorgBedWijzer

Crisiszorg

Wat is een crisis?
Onder een crisis verstaan we een situatie waarin de zorg niet kan worden uitgesteld en binnen 24 uur moet worden ingezet nadat de zorgbehoefte door een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) is vastgesteld. Crisiszorg is gericht op veiligheid en het voorkomen van levensbedreigende situaties. De (dienstdoende) huisarts of de behandelend arts in het ziekenhuis kan deze niet-uitstelbare zorg aanvragen. Situaties
Er is een aantal situaties denkbaar:
- De cliënt kan in de eigen woning blijven en heeft alleen (psychogeriatrische) zorg thuis nodig.
- Of de cliënt kan niet in de eigen woning blijven. In dat geval bespreekt de klantadviseur van Proteion of dienstdoende locatiemanager in overleg met de specialist ouderengeneeskunde of de crisisaanvraag past binnen het protocol en de capaciteit. De aanvraag loopt via het klantcontactcentrum van Proteion via 088-850 00 00.

Eerstelijns verblijf

Eerstelijns verblijf
Mensen die vanuit het ziekenhuis of thuis tijdelijk intensieve zorg nodig hebben, kunnen hiervoor verblijven in een van onze zorgcentra.
Situaties
• Medische zorg thuis is toegenomen / niet toereikend
• De persoon is uitbehandeld in het ziekenhuis
• De mantelzorger valt (deels) uit De indicatiestelling en doorverwijzing gaan via de huisarts. Deze indiceert in samenspraak met de wijkverpleegkundige of transferverpleegkundige. Proteion biedt eerstelijns verblijf (Zvw) aan in Proteion RCG (Roermond), Proteion St. Jozef (Wessem) en Proteion De Kreppel (Heythuysen).
De klantadviseur van Proteion overlegt met de betrokken huisarts en de specialist ouderengeneeskunde of de aanvraag past binnen de richtlijnen en capaciteit.

Spoedopname eerstelijns verblijf
In geval van een spoedopname binnen 24-28 uur in het weekend stemt de dienstdoend locatiemanager de dienstdoend specialist ouderengeneeskunde af of de aanvraag past binnen de richtlijnen en capaciteit. 

Aanvragen

Voor alle vragen en aanvragen belt u met het Klantcontactcentrum van Proteion via 088-850 00 00. Dit telefoonnummer is voor spoedsituaties 24/7 bereikbaar.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact