Ouderen man en kinderen spelen met bal

Crisiszorg

Bij crisissituaties kan Proteion de opname in een van onze zorgcentra voor u proberen te regelen. U kunt hiervoor 24 uur per dag terecht bij het klantcontactcentrum van Proteion via 088-850 00 00.

Wat is een crisis?

Onder een crisis verstaan we een situatie waarin de zorg niet kan worden uitgesteld en binnen 24 uur moet worden ingezet nadat de zorgbehoefte is vastgesteld. Crisiszorg is gericht op veiligheid en het voorkomen van levensbedreigende situaties. De (dienstdoende) huisarts of de behandelend arts in het ziekenhuis kan deze niet-uitstelbare zorg aanvragen. 

Er is alleen sprake van crisiszorg wanneer de cliënt niet in de eigen woning kan blijven en opname nodig is. De reden van opname bij een crisis is de psychogeriatrische aandoening en niet het wegvallen van mantelzorg of het doormaken van een intercurrente ziekte.

Crisisopname aanvragen

Is er een crisisopname nodig, dan kunt u deze aanvragen via het klantcontactcentrum van Proteion: 088-850 00 00. Buiten kantooruren verloopt de aanvraag via MetGGZ.

Proteion Sterrebosch

De crisisopname voor psychogeriatrie binnen Proteion vindt plaats bij Proteion Sterrebosch in Thorn

Beoordeling aanvraag

Wanneer u belt zal onze klantadviseur of dienstdoende locatiemanager in overleg met de specialist ouderengeneeskunde bekijken of de crisisaanvraag past binnen het protocol en de capaciteit. 

Na telefonische aanmelding wordt een verwijzing via Zorgdomein gevraagd.

Contact

T: 088-850 00 00
E: info@proteion.nl

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact