field:altText

Cliëntenraad

Zorg en Wonen: uw belang, onze inzet.

Proteion hecht grote waarde aan belangenbehartiging van haar cliënten. Daarom hebben alle regio's binnen Proteion een eigen cliëntenraad. Bovendien is er een centrale cliëntenraad (CCR) ingesteld. De cliëntenraad vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van bewoners en externe cliënten.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad volgt de ontwikkelingen in de zorg, de gang van zaken binnen de regio en het beleid van de zorgaanbieder kritisch. De leden hebben regelmatig overleg met bewoners en cliënten. Een van de belangrijkste taken van de cliëntenraad is na te gaan wat bewoners en cliënten van de zorg- en dienstverlening vinden. De cliëntenraad overlegt hierover regelmatig met de leiding van Proteion en geeft - al dan niet gevraagd - advies.

Vergaderingen

De cliëntenraden vergaderen een aantal keren per jaar. Cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers kunnen bij de vergadering van de cliëntenraad aanwezig zijn. Aanmelding wordt op prijs gesteld via de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad onder opgave van het onderwerp. Op de pagina van de cliëntenraad binnen uw regio vindt u verdere gegevens over de vergaderingen.

Algemeen contact

Proteion
Postbus 4080
6080 AB Haelen
T: 088-850 00 00
E: info@proteion.nl

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact