field:altText

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang – kortweg Wzd – bepaalt wat er moet gebeuren als mensen met  dementie of een andere psychogeriatrische aandoening onvrijwillige zorg krijgen.

Vrijheid als vanzelfsprekendheid

Bij Proteion werken we vanuit de gedachte dat vrijheid een vanzelfsprekendheid is. We geven onze bewoners de zorg die zij wensen. Alleen als het echt niet anders kan, kiezen we voor onvrijwillige zorg. De Wet zorg en dwang laat ons die keuze bewuster maken.

De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. Vrijheid als vanzelfsprekendheid dus!

Wat regelt de Wzd?

De Wzd regelt:

  • In welke situaties onvrijwillige zorg en/of opname aan de orde kan zijn;
  • Hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen wordt; 
  • Wanneer onvrijwillige zorgverlening geëvalueerd moet worden.

De besluitvormingsprocedure waarborgt een zorgvuldig onderzoek naar mogelijke alternatieven voor onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is alleen toegestaan als er geen alternatieven zijn.

Voor wie geldt de Wet zorg en dwang?

Een cliënt valt onder de wet zorg en dwang:

  • als er een verklaring is van een deskundig arts waaruit blijkt dat hij in verband met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking is aangewezen op zorg en/of;
  • een persoon beschikt over een indicatie van het CIZ voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking.

Dit betekent dat naast een cliënt die zorg ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), ook een cliënt die ondersteuning ontvangt vanuit de Wet maatschappelijke opvang (Wmo) onder de Wzd kan komen te vallen. Datzelfde geldt ook voor cliënten op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zorg of ondersteuning ontvangen.

Meer informatie

In de folder Wet zorg en dwang leest u meer over deze wet. 

Animatiefilmpje

In deze animatievideo wordt de Wet zorg en dwang eenvoudig uitgelegd.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact