field:altText

Meerjarenstrategie 2024-2028

Hieronder vindt u onze Meerjarenstrategie 2024-2028. Met deze strategie geven we invulling aan de koers van Proteion voor de komende jaren.

Om de strategie te vormen hebben we in 2023 veel gesprekken gevoerd met cliënten, mantelzorgers, onze collega’s en samenwerkingspartners. We hebben ze gevraagd wat zij belangrijk vinden als het gaat om zorg, ondersteuning, samenwerking en verbondenheid. We zijn met hen onder meer in gesprek gegaan over hoe we empathische ondersteuning en zorg kunnen bieden, welke verantwoordelijkheden we moeten nemen en delen, en welke ontwikkeling dit van ons als organisatie vraagt.

Dit gezamenlijke proces heeft geleid tot een duidelijke richting voor de komende vier jaar. We gaan voor passende zorg en ondersteuning lokaal in de wijk die is gericht op kwaliteit van leven en die via samenwerking tot stand komt. We nemen de verantwoordelijkheid om die samenwerking duurzaam en toekomstbestendig vorm te geven en te ondersteunen. En we geven ruimte aan de mensen met wie we samenwerken. Aan collega’s, zorgondernemers, dorpsinitiatieven en ketenpartners die zo met plezier werken. We zetten de mens op eerste plaats en gaan voor verbinding.

Precies zoals ons logo al jaren uitbeeldt: de blauwe stip symboliseert de cliënt, medewerker of betrokken zorgpartner. Zelfstandig en zelfredzaam, maar altijd binnen het bereik van een ondersteunend netwerk. Of je nu zorg ontvangt of zorg verleent, je voelt je gezien en gesteund door de kracht van een zorgzame gemeenschap. Daar willen we als organisatie aan bijdragen.

Onze Meerjarenstrategie 2024-2028 bekijken? Klik dan op de afbeelding hieronder.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact