field:altText

IEP: Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie voor ouderen met ernstige gedragsproblemen

IEP is een samenwerking tussen Vincent van Gogh en Proteion.

In IEP komt de kennis en ervaring van Vincent van Gogh en Proteion samen in een kleinschalig centrum voor ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld (dementie) in combinatie met ernstige gedragsproblemen. Deze mensen hebben extra ondersteuning nodig, omdat het probleemgedrag een te hoge belasting oplevert voor de omgeving (thuissituatie) of het reguliere zorgcentrum.

Behandelfases

De behandelperiode bestaat uit twee fasen. In de eerste fase verblijft een cliënt maximaal zes maanden op de opnameafdeling. In de tweede fase verblijft deze cliënt wederom maximaal zes maanden op de transferafdeling voor de vervolgbehandeling. Afhankelijk van de zorgintensiteit kan de behandelingsduur en de verblijfsduur variëren. Het behandelend en verplegend team is actief op beide afdelingen, waardoor zij alle bewoners en hun ontwikkeling kennen. De behandeling op beide afdelingen is afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt.    
  • Opname
    Onze cliënten komen vaak vanuit een crisissituatie naar onze opname-afdeling. Op deze afdeling zetten we de eerste stap: het achterhalen van de oorzaak van het onbegrepen gedrag (de diagnostische fase). Op basis van de bevindingen van ons multidisciplinair team stellen we een behandelplan op. Daarna volgt de stabilisatiefase, in deze fase zorgen we er samen voor dat het gedrag van de cliënt weer stabiliseert.

    De opnameafdeling beschikt over middelen en materialen die we kunnen inzetten om de behandeling te ondersteunen en de veiligheid van de cliënt te waarborgen. Waarborging van de veiligheid betekent soms een beperking in de bewegingsvrijheid van een cliënt, bijvoorbeeld in een comfortroom (prikkelarme ruimte) of safespace (een afgeschermde slaap- en rustomgeving) of met een verzwaard deken.  
  • Transfer
    Wanneer het gedrag van de cliënt (gedeeltelijk) gestabiliseerd is, maakt hij of zij de overstap naar de meer huiselijke transferafdeling. Het behandelplan dat op de opnameafdeling is gestart, wordt hier indien nodig voortgezet. Op de transferafdeling ligt de nadruk op het dagelijks functioneren in een woongroep en het zo lang mogelijk behouden van de cognitieve vaardigheden.

    Op de transferafdeling stimuleren wij cliënten om te doen wat zij nog kunnen en waar zij plezier aan beleven. Activiteiten die passen bij de beleving en (vroegere) interesses van de cliënt stimuleren de werking van de hersenprocessen. Het draait om activering, herstel en welbevinden, waarbij de mogelijkheden van de cliënt optimaal worden benut om de kwaliteit van leven te verhogen en het verblijf in de latere woonsituatie zo aangenaam mogelijk te maken. Deze aanpak komt voort uit onze visie op geïntegreerde belevingsgerichte zorg.    

Belevingsgerichte zorg

Met belevingsgerichte zorg sluiten wij zo veel mogelijk aan bij de leefwereld van onze cliënten en richten wij ons op hun individuele behoeften. Belangrijke begrippen hierbij zijn geborgenheid, veiligheid en ontspanning. Zo bereiden we de cliënt zo goed mogelijk voor op de overgang naar een woonsituatie elders (bijvoorbeeld op de verpleegafdeling van een zorgcentrum, in een kleinschalige woongroep of thuis). 

Samen de kennis, samen de zorg

Naast het vaste team dat werkzaam is bij IEP maken wij ook gebruik van een roulerend team dat ondersteuning biedt aan het vaste team. Dit roulerende team bestaat uit een aantal medewerkers van Proteion en Vincent van Gogh. Zij werken mee en delen de leerervaringen die ze opdoen vervolgens weer op hun vaste werkplek in een van de beide organisaties. Zo profiteren patiënten van alle Vincent van Gogh- en Proteion-locaties van deze unieke samenwerking.

Nieuwe technologie

Nieuwe, innovatieve technologie zetten wij nu en in de toekomst in als dit bijdraagt aan betere zorgverlening. Het multidisciplinair team is continu op zoek naar verbetering van behandel- en zorgmethoden door kennis en expertise onderling te delen. Maar ook door nieuwe ontwikkelingen te volgen en toe te passen.

Aanmelden

Cliënten kunnen worden aangemeld via hun huisarts of andere verwijzers, maar ook vanuit een verpleeg- of verzorgingstehuis. De verwijzer kan een cliënt op twee manieren aanmelden:

het voordeurteam van Vincent van Gogh
aanmelden@vvgi.nl
0478-527 700

het klantcontactcentrum van Proteion
klantcontact@proteion.nl
088-850 00 00

Lees meer over IEP

Open hier de brochure van IEP.

Adres

IEP (Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie)
Overloonseweg 6
5804 AV Venray
Opnameafdeling:
opname@iepvenray.nl
(0478) 78 63 23
Transferafdeling:
transfer@iepvenray.nl
(0478) 78 63 22

Bezoektijden

Iedere avond van 18.30 tot 20.00 uur en overdag (behalve op dinsdag en donderdag) van 14.30 tot 16.30 uur.

Naar de locatie

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur)

Bel mij terug
Contact