Ouderen man en kinderen spelen met bal

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

Bij de Kreppel in Heythuysen is het expertisecentrum voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ) gevestigd. 

Wat is geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie richt zich met name op de oudere populatie, met hogere mate van kwetsbaarheid en er is vaak sprake van meerdere aandoeningen of ziektebeelden. Het betreft revalidatietrajecten na o.a. een CVA of trauma, het versterken van de conditie bij long- of hartfalen, het herstellen na een operatie of het leren omgaan met een blijvende beperking.

Revalidatieteams

Onze revalidatieteams bestaan uit:

 • Zorgmedewerkers
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Fysiotherapeut
 • Logopedist
 • Ergotherapeut
 • Diëtist
 • Psycholoog
 • Maatschappelijke medewerker
 • Activiteitbegeleider

Wie komt in aanmerking?

Een patiënt komt in aanmerking voor GRZ bij de volgende criteria:

 • ≥1 aandoeningen die beperkingen opleveren
 • Meer hulp nodig dan basis monodisciplaire behandeling en/of basis verpleegkundige zorg
 • Medisch stabiel
 • Gemotiveerd
 • Voldoende leerbaar en trainbaar
 • Belastbaar voor therapie
 • Beperkingen aanwezig die door revalidatie kunnen verbeteren
 • Functionele prognose: verwachting terugkeer naar huis

Exclusiecriteria voor GRZ:

 • Actuele verslavingsproblematiek die interfereert met revalidatie
 • Actuele ernstige psychiatrische problematiek

Indicatie

Toegang tot GRZ kan verleend worden door:

 • Aanvraag van behandeling medisch specialist
 • Geriatrisch assessment door geriater 
 • Geriatrisch assessment specialist ouderengeneeskunde. (aan te vragen via Zorgdomein).

Twijfelt u over de indicatie, neem dan gerust contact met onze specialist ouderengeneeskunde, te bereiken via Secretariaat Expertise en Behandeling T. 0475 587 538.

Thuis verder revalideren

Mocht uw gezondheid het toelaten dan bieden wij u de mogelijkheid om verder te revalideren vanuit thuis. Als u bij Proteion Revalidatie in zorgcentrum De Kreppel hebt verbleven is de voorwaarde voor 'revalideren vanuit thuis' dat u veilig thuis kunt zijn, al dan niet met de hulp van thuiszorg en/of mantelzorg. Daarbij moet uw conditie natuurlijk goed genoeg zijn om naar De Kreppel te komen voor de voortzetting van uw therapie. Samen met uw behandelaar / arts zal bekeken worden of u hiervoor in aanmerking komt. Voordat u naar huis gaat, worden deze aspecten door uw behandelaar met u en eventueel uw familie besproken. Thuis in uw eigen omgeving ervaart u hoe het gaat om de dagelijkse routine weer op te pakken en revalideert u het beste.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact