Ouderen man en kinderen spelen met bal

Proteion Revalidatie

Proteion Revalidatie is een expertisecentrum dat gespecialiseerd is in de revalidatie van ouderen, met een hogere mate van kwetsbaarheid. Proteion Revalidatie is gevestigd in zorgcentrum Proteion De Kreppel.

Wat biedt Proteion revalidatie?

Proteion Revalidatie biedt onder andere revalidatietrajecten na een CVA (zoals na een hersenbloeding of -infarct), trauma (zoals na een gebroken heup), electieve orthopedie (zoals na plaatsing van een nieuwe heup of knie) en overige trajecten.  Heeft de revalidant nog andere aandoeningen, dan wordt hier tijdens het revalidatietraject rekening mee gehouden. De revalidatie is gericht op het leren omgaan met een blijvende beperking en het vergroten van de zelfredzaamheid. Het doel is dat de revalidant zo snel mogelijk weer thuis kan wonen.

Revalideren doe je samen

Revalidatie is actief werken aan herstel. Alles wat een revalidant doet, hoort bij de revalidatie. Het is belangrijk dat de revalidant, en ook diens naasten, actief deelnemen aan het revalidatieproces. Dat doen zij samen met verpleging, verzorging en alle betrokken behandelaren.

Behandeling

Behandeling is een essentieel onderdeel van revalidatie, maar ook alle dagelijkse levensverrichtingen bereiden de revalidant voor op de terugkeer naar huis. Bijvoorbeeld zichzelf wassen en aankleden, zelf brood smeren of stukjes lopen op de afdeling. Ook rustmomenten zijn onderdeel van de revalidatie. In feite is alles wat de revalidant doet onderdeel van de revalidatie.

Revalideren bij Proteion Revalidatie

Proteion Revalidatie biedt revalidatie in een persoonlijke en veilige omgeving. Dat doen we vanuit de gedachte dat de omgeving een belangrijk effect heeft op de manier waarop iemand het revalidatietraject doorloopt.

Proteion Revalidatie is gevestigd in Proteion De Kreppel, een levendig zorgcentrum aan de rand van het bosrijke Heythuysen (gemeente Leudal). Hier zijn revalidatie en verblijf optimaal geïntegreerd.

Proteion Revalidatie ligt in een groene omgeving, met grote tuin met wandelpaden, voldoende gratis parkeergelegenheid en er is een uitgebreide ruimte aanwezig voor  fysio- en ergotherapie. Voor de individuele zelfstandige therapie wordt aanvullend gebruik gemaakt van de SilverFit, op elke kamer is een scherm aanwezig voor digitale oefeningen afgestemd op de doelen van de revalidant. 

Duur van de revalidatie

Het verblijf bij Proteion Revalidatie is altijd tijdelijk. Een revalidatietraject kan 1 week tot 3 maanden duren. 

Thuis verder revalideren

Mocht uw gezondheid het toelaten dan bieden wij u de mogelijkheid om verder te revalideren vanuit thuis. Als u bij Proteion Revalidatie in zorgcentrum De Kreppel hebt verbleven is de voorwaarde voor 'revalideren vanuit thuis' dat u veilig thuis kunt zijn, al dan niet met de hulp van thuiszorg en/of mantelzorg. Daarbij moet uw conditie natuurlijk goed genoeg zijn om naar De Kreppel te komen voor de voortzetting van uw therapie. Samen met uw behandelaar / arts zal bekeken worden of u hiervoor in aanmerking komt. Voordat u naar huis gaat, worden deze aspecten door uw behandelaar met u en eventueel uw familie besproken. Thuis in uw eigen omgeving ervaart u hoe het gaat om de dagelijkse routine weer op te pakken en revalideert u het beste.

Samenstelling revalidatieteams

Bij een revalidatietraject zijn diverse behandelaren van verschillende disciplines betrokken. De multidisciplinaire zorg en samenwerking tussen deze disciplines is de kracht van het revalidatietraject. Uit welke behandelaren het team bestaat is afhankelijk van het behandelprogramma van de revalidant.

Het revalidatieteam kan bestaan uit:

  • Zorgmedewerkers
  • Specialist ouderengeneeskunde
  • Fysiotherapeut
  • Logopedist
  • Ergotherapeut
  • Diëtist
  • Psycholoog
  • Maatschappelijke Medewerker
  • Activiteitbegeleider

Meer over dit onderwerp

Zorgkaart NL waardering

Adres

Proteion Expertisecentrum Geriatrische Revalidatiezorg
Proteion De Kreppel
Catharina Daemenstraat 1
6093 KE Heythuysen
T: 088 - 850 00 00
E: info@proteion.nl

Proteion De Kreppel

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact