Ouderen man en kinderen spelen met bal

Expertisecentrum Geriatrische Revalidatiezorg

In Heythuysen heeft Proteion eind 2014 een expertisecentrum voor geriatrische revalidatiezorg geopend. Het team geriatrische revalidatiezorg deed al ruim 20 jaar ervaring op in Horn en is toen verhuisd naar locatie Proteion De Kreppel in Heythuysen. Hier hebben de revalidanten alle moderne faciliteiten en gemakken tot hun beschikking op het gebied van zorg, behandeling en verblijf.

Het expertisecentrum voor geriatrische revalidatiezorg van Proteion is gespecialiseerd in revalidatietrajecten voor kwetsbare cliënten.  Met de medische term geriatrische revalidatiezorg of GRZ wordt bedoeld: kortdurende, op herstel gerichte zorg voor kwetsbare mensen die na een ziekenhuisopname voor revalidatiebehandeling in een verpleeghuis worden opgenomen. Het betreft revalideren na een CVA of trauma, versterken conditie bij long- of hartfalen, herstellen na een operatie, leren omgaan met een blijvende beperking Het multidisciplinair team onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde stelt voor elke cliënt een passend revalidatieprogramma van gemiddeld 12 weken samen, gericht op de doelen die de cliënt wil bereiken. De meeste cliënten worden doorverwezen door de specialist in het ziekenhuis.
Cliënten kunnen zelf aangeven naar welk revalidatiecentrum zij willen gaan.

Meer over dit onderwerp

Zorgkaart NL waardering

Adres

Proteion Expertisecentrum Geriatrische Revalidatiezorg
Proteion De Kreppel
Catharina Daemenstraat 1
6093 KE Heythuysen
T: 088-850 00 00
E: info@proteion.nl

Proteion De Kreppel

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact