Ouderen man en kinderen spelen met bal

Expertisecentrum Geriatrische Revalidatiezorg

Bij de Kreppel in Heythuysen is het expertisecentrum voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ) gevestigd. 

Wat is geriatrische revalidatie?

Geriatrische revalidatie richt zich met name op ouderen, met een hogere mate van kwetsbaarheid en er is vaak sprake van meerdere aandoeningen of ziektebeelden. Er worden onder andere revalidatietrajecten geboden na een CVA (hersenbloeding of -infarct), trauma (zoals gebroken heup), het versterken van de conditie bij long- of hartfalen of om te herstellen na een operatie. De geriatrische revalidatie is gericht op functioneel herstel, het leren omgaan met een blijvende beperking en het vergroten van de zelfredzaamheid. Zodat u zo snel mogelijk weer thuis kunt wonen. 

Revalideren doe je samen

Revalidatie is actief werken aan herstel. Alles wat een revalidant doet, hoort bij de revalidatie. Het is belangrijk dat de revalidant, en ook diens naasten, actief deelnemen aan het revalidatieproces. Dat doen zij samen met verpleging, verzorging en alle betrokken behandelaren.

Behandeling

Behandeling is een essentieel onderdeel van revalidatie, maar ook alle dagelijkse levensverrichtingen bereiden de revalidant voor op de terugkeer naar huis. Bijvoorbeeld zichzelf wassen en aankleden, zelf brood smeren of stukjes lopen op de afdeling. Ook rustmomenten zijn onderdeel van de revalidatie. In feite is alles wat de revalidant doet onderdeel van de revalidatie.

Revalidatie bij De Kreppel

Proteion biedt revalidatie in een persoonlijke en veilige omgeving. Dat doen we vanuit de gedachte dat de omgeving een belangrijk effect heeft op de manier waarop iemand het revalidatietraject doorloopt. Proteion De Kreppel ligt in een groene omgeving, met grote tuin met wandelpaden, voldoende gratis parkeergelegenheid en er is een uitgebreide ruimte aanwezig voor  fysio- en ergotherapie. Voor de individuele zelfstandige therapie wordt aanvullend gebruik gemaakt van de SilverFit, op elke kamer is een scherm aanwezig voor digitale oefeningen afgestemd op de doelen van de revalidant. 

Duur van de revalidatie

Geriatrische revalidatie kan één week tot drie maanden duren. 

Samenstelling revalidatieteams

Onze revalidatieteams bestaan uit:

  • Zorgmedewerkers
  • Specialist ouderengeneeskunde
  • Fysiotherapeut
  • Logopedist
  • Ergotherapeut
  • Diëtist
  • Psycholoog
  • Maatschappelijke Medewerker
  • Activiteitbegeleider

Meer over dit onderwerp

Zorgkaart NL waardering

Adres

Proteion Expertisecentrum Geriatrische Revalidatiezorg
Proteion De Kreppel
Catharina Daemenstraat 1
6093 KE Heythuysen
T: 088-850 00 00
E: info@proteion.nl

Proteion De Kreppel

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact