Ouderen man en kinderen spelen met bal

Zorg en behandeling bij Proteion Revalidatie

Proteion Revalidatie biedt kwalitatief hoogstaande begeleiding, zorg en behandeling. Ons revalidatieteam bekijkt samen met de revalidant wat de doelen zijn en stelt op basis daarvan een behandelprogramma op. Die doelen zijn voor elke persoon en elke situatie anders. Zo kan het doel zijn om weer te kunnen lopen, de fijne motoriek te trainen of weer goed te leren spreken. Bij de behandeling zijn diverse disciplines betrokken, afhankelijk van het behandelprogramma. De samenwerking tussen deze disciplines is de kracht van het revalidatieprogramma.

Specialist ouderengeneeskunde (SOG)
De SOG is verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming van uw zorg- en behandelplan en zorgt voor uw medische behandeling en begeleiding. In samenspraak met u, zal deze arts een behandelplan opstellen. De einddatum van de revalidatie wordt door de arts bepaald.

Verpleegkundige/verzorgende
De verpleegkundige en verzorgende medewerkers staan u bij in de persoonlijke zorg. Verder vinden er regelmatig gesprekken plaats, waarin zij u begeleiding bieden. Hierbij worden regelmatig uw doelen geëvalueerd. Indien er na het ontslag nog behoefte is aan zorg zal deze in samenspraak met u geregeld worden.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut richt zich op verbetering van beweging en kracht. Afhankelijk van uw klachten en beperkingen wordt er waar mogelijk gewerkt aan behoud/verbetering van het bewegen.

Psycholoog
De psycholoog biedt ondersteuning aan cliënten die ten gevolge van hun aandoening psychische klachten ervaren, zoals depressie, angst en verwerkingsproblemen.

Ergotherapeut
Ergotherapie richt zich op cliënten die problemen ervaren gedurende de uitvoering van hun dagelijkse activiteiten, o.a. zelfzorg, huishoudelijke taken, ontspanning en verplaatsen, zowel binnen- als buitenshuis.

Diëtist
De diëtist zal samen met u een optimale dagelijkse voeding samenstellen.

Logopedist
De logopedist kan u ondersteunen bij problemen met spreken en eten en drinken.
Ook bij kortademigheid bij het eten of tijdens het spreken, kan de logopedist u advies geven.

Activiteitenbegeleiding
Samen met de activiteitenbegeleiding kunt u nader kennis maken met (nieuwe) activiteiten, bijv. creatief bezig zijn, koken, kienen of een avondje uit eten. Samen kijken jullie naar de activiteiten u wél kunt, om tot een zinvolle en uitdagende dagbesteding te komen.

Maatschappelijk werk
Het maatschappelijk werk biedt ondersteuning bij sociale en emotionele problemen die samenhangen met de ziekte en beperkingen van de cliënt en zijn sociale systeem. Daarbij wordt er ook aandacht besteed aan de belasting die het ziek zijn voor de familie en andere mantelzorgers met zich meebrengt.

Meer over dit onderwerp

Zorgkaart NL waardering

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact