Ouderen man en kinderen spelen met bal

Wat is geriatrische revalidatie?

Geriatrische revalidatie bestaat uit geïntegreerde multidisciplinaire zorg, die gericht is op verwacht herstel van functioneren en participatie bij laag belastbare ouderen, na een acute aandoening of functionele achteruitgang. Gestreefd wordt naar een zodanig herstel op niveau van activiteiten en participatie, dat bij voorkeur terugkeer naar de oude woonsituatie mogelijk is. 

Het Expertisecentrum Geriatrische Revalidatiezorg komt in beeld naar doorverwijzing vanuit het ziekenhuis of huisarts. De revalidatiezorg richt zich op de (veelal) oudere cliënt en diens naasten/mantelzorgers. De geriatrische revalidant wordt gekenmerkt door multimorbiditeit (meerdere ziektes/aandoeningen) en ‘frailty’ (kwetsbaarheid). Het behandelen van complicaties en het reguleren van de bijkomende aandoeningen (Diabetes Mellitus, verminderde nierfunctie, cognitieve- en stemmingsstoornissen, hartfalen, COPD, artrose etc.) neemt in het revalidatietraject een grote plaats in. 
 
De geriatrische revalidatie begint met een volledig geriatrisch assessment, gevolgd door een geïntegreerde multidisciplinaire behandeling. Hoofdbehandelaar is een arts met specifieke competenties voor revalidatie bij deze doelgroep. Het tempo en de intensiteit van de revalidatie zijn aangepast aan de mate van belastbaarheid van de cliënt. Gestreefd wordt naar het hoogst haalbare niveau van therapie. 
 
In overleg met de cliënt en diens naasten worden zinvolle en haalbare doelen vastgelegd in het revalidatiebehandelplan. Het behandelplan wordt wekelijks met de patiënt geëvalueerd. Behandeldoelen worden klinimetrisch gevolgd.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact