Ouderen man en kinderen spelen met bal

Revalidatietrajecten

Proteion Revalidatie is een expertisecentrum dat gespecialiseerd is in de revalidatie van ouderen (geriatrische revalidatie), met een hogere mate van kwetsbaarheid. Ook is er vaak sprake van meerdere aandoeningen of ziektebeelden. De revalidatie is gericht op het leren omgaan met een blijvende beperking en het vergroten van de zelfredzaamheid. Het doel is dat de revalidant zo snel mogelijk weer thuis kan wonen. Proteion Revalidatie komt in beeld na doorverwijzing vanuit het ziekenhuis of huisarts.

Proteion Revalidatie biedt verschillende revalidatietrajecten aan:

• CVA (zoals na een hersenbloeding- of infarct)
• Electieve orthopedie (zoals plaatsing van een nieuwe heup of knie)
• Trauma (zoals na een gebroken heup)
• Overige trajecten

Heeft de revalidant daarnaast nog andere aandoeningen (diabetes mellitus, verminderde nierfunctie, cognitieve- en stemmingsstoornissen, hartfalen, COPD, artrose etc.) die hem of haar beperken? Dan wordt hier tijdens het revalidatietraject rekening mee gehouden.

De revalidatie begint met een volledig geriatrisch assessment, gevolgd door een geïntegreerde multidisciplinaire behandeling. De hoofdbehandelaar is een arts met specifieke competenties voor revalidatie bij deze doelgroep. Het tempo en de intensiteit van de revalidatie zijn aangepast aan de mate van belastbaarheid van de revalidant. Gestreefd wordt naar het hoogst haalbare niveau van therapie. 
 
In overleg met de revalidant en diens naasten worden zinvolle en haalbare doelen vastgelegd in het revalidatiebehandelplan. Het behandelplan wordt wekelijks met de revalidant geëvalueerd. Behandeldoelen worden klinimetrisch gevolgd.

Het verblijf bij Proteion Revalidatie is altijd tijdelijk. Een revalidatietraject kan 1 week tot 3 maanden duren. De revalidant verblijft bij Proteion Revalidatie zo lang als dit noodzakelijk is. Als dit niet meer nodig is revalideert de revalidant thuis verder.

Meer over dit onderwerp

Zorgkaart NL waardering

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact