Ouderen man en kinderen spelen met bal

Gespecialiseerd maatschappelijk werk

De maatschappelijk werkers van Proteion Expertise en Behandeling zijn gespecialiseerd in ouderenzorg en revalidatiezorg. De maatschappelijk werkers bieden hulp aan cliënten en bewoners van de zorgcentra van Proteion en/of diens naasten (partners, familie, betrokkenen, het zogeheten cliëntsysteem). Deze hulpverlening richt zich op zorgen/problemen die samenhangen met de ziekte, verblijf, behandeling en revalidatie van onze cliënt/bewoner.

Wat doet de maatschappelijk werker?

Het maatschappelijk werk biedt hulp aan onze bewoners en naasten. Deze hulp heeft als doel het welzijn en (psychosociaal) welbevinden van de cliënt te verbeteren. Dit kunnen we bereiken door hulpverlening rechtstreeks aan de cliënt, maar ook indirect via het cliëntsysteem (zoals de familie). De maatschappelijk werker geeft o.a. informatie, advies en voorlichting. Ook behandeling en begeleiding bij opname of gezondheidsverlies behoort tot de mogelijkheden. De maatschappelijk werker voert daarvoor individuele gesprekken of groepsgesprekken of geeft voorlichting.

Lees er meer over op de pagina 'wat doet de maatschappelijk werker'.

Multidisciplinaire aanpak

Het gespecialiseerd maatschappelijk werk, werkt nauw samen met de andere disciplines binnen de organisatie.

Hoe schakelt u de maatschappelijk werker in?

U kunt in overleg met uw specialist oudergeneeskunde het maatschappelijk werk inschakelen. Dit kan alleen als er een behandelindicatie is. 

Het team

Maarten Bombeeck

maatschappelijk werker

Maike Geraets

maaschappelijk werker

Chris Wijnhoven

maatschappelijk werker

Vera Corstjens

maatschappelijk werker

Meer informatie

Contact maatschappelijk werkers

T. 088 - 850 00 00

E. info@proteion.nl

Zorgkaart NL waardering

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact