Ouderen man en kinderen spelen met bal

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werkers van Proteion Expertise en Behandeling zijn er voor de bewoners van de zorgcentra van Proteion en hun familie. Daarnaast bieden de maatschappelijk werkers ook hulpverlening aan mensen (uit de regio) die niet in de zorgcentra wonen, ook aan huis. Maatschappelijk werk richt zich op sociale en emotionele problemen die samenhangen met de ziekte, opname, verblijf, behandeling, revalidatie en ontslag van de bewoners.

Hulpverlening

Maatschappelijk werk kan hulp bieden aan de cliënt en zijn sociaal netwerk (cliëntsysteem). Dit netwerk (partners, familieleden of andere mantelzorgers) krijgt een steeds belangrijkere functie. Aan de ene kant zijn zij mede zorgverleners, aan de andere kant kunnen ze door de zorgzwaarte uiteindelijk zorgvragers worden. Maatschappelijk werk biedt op een methodische wijze drie kerntaken: 1. De cliënt/cliëntsysteem kennis verstrekken en daarmee stimuleren om eigen keuzen te maken. 2. Praktische dienstverlening3. De cliënt ondersteunen en begeleiden bij het verwerven van competenties.
Dit vindt plaats via individuele gesprekken, groepsgesprekken of voorlichting. Maatschappelijk werk heeft hierin een belangrijke signalerende functie naar overstijgende trends en hiaten.

Mantel-zorg-spreekuur

Heeft u vragen over gezondheidsverlies van uzelf of uw dierbare, de veranderingen die het gezondheidsverlies met zich meebrengen, praktische vragen over financiën, het nemen van (behandel-/medische) beslissingen, emotionele problemen in het omgaan met de situatie, etc.? Kom dan naar het mantel-zorg-spreekuur in de zorgcentra van Proteion.

Eenmaal per maand is de maatschappelijk werker van Proteion op locatie aanwezig. U kunt zonder afspraak uw vraag stellen of situatie bespreken.

Kijk voor meer informatie over het mantel-zorg-spreekuur hier.
Klik hier om te zien wanneer het mantel-zorg-spreekuur bij u in de buurt is.

Praktische hulp

Veel voorkomende thema’s hierbij zijn, informatie over:
  • Regelen van volmachten, wilsbeschikkingen en levenstestament
  • Aanvragen van bewindvoering, mentorschap, curatele
  • Aanvragen van hulpmiddelen, zorg, vervoersvoorzieningen
  • Eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Persoonsgebonden budget of volledig pakket thuis

Multidisciplinaire aanpak

Wij werken nauw samen met de andere disciplines binnen Proteion Expertise en Behandeling, alsook met het sociale netwerk van de cliënt.

Contact maatschappelijk werkers

T: (0475) 587 538 / (0475) 587 539
E: secretariaatbc@proteion.nl

Zorgkaart NL waardering

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact