field:altText

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

ANBI Status Proteion Stichting Proteion (verder te noemen: Proteion) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). RSIN 810790567
KvK 13041155 Doelstelling
Het doel van de stichting is statutair vastgelegd.
De stichting heeft ten doel te voorzien in de behoeften aan dienstverlening, onderzoek, behandeling, verpleging, verzorging en huisvesting van personen, met het oogmerk voorwaarden te creëren welke nodig zijn voor het beleven van een met de leeftijd, gezondheidstoestand en gezindte van de ouderen overeenkomende zinvolle levensperiode.
Zie ook de missie en visie van Proteion elders op deze website. Het beleidsplan
In 2016 maakte Proteion een big picture: een filmpje over de toekomst van Proteion in 2020. Zo zien wij de ontwikkelingen die op ons af komen en onze rol daarin. Een toekomstbeeld, vaak nog niet de realiteit, maar vooral iets om naartoe te werken. Honderden collega's en belangenvertegenwoordigers hebben inbreng gehad. Raad van Bestuur Proteion
De heer W.P. (Wiel) Ploegman, voorzitter Beloningsbeleid
Voor de medewerkers van Proteion is de cao Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg van toepassing.
De beloning van de bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht is conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg respectievelijk Beloningscode van Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.
Zie hiervoor de jaarrekening, beschikbaar gesteld via de website Jaarverslagen in de Zorg van het Ministerie van VWS. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie hiervoor het jaarverslag, beschikbaar gesteld via de website Jaarverslagen in de Zorg van het Ministerie van VWS. Financiële verantwoording
Zie hiervoor de jaarrekening, beschikbaar gesteld via de website Jaarverslagen in de Zorg van het Ministerie van VWS.

Contactgegevens

Stichting Proteion
Heythuyserweg 21
6085 NH Horn   Postbus 4080
6080 AB Haelen T 088-850 00 00
I www.proteion.nl
E info@proteion.nl

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact