field:altText

Het verhaal van Proteion

In oktober 2018 lanceerden wij ons nieuwe verhaal van Proteion, waarmee we afscheid namen van de traditionele missie en visie. Weten waar Proteion voor staat en waar we naar streven? Lees mee met het verhaal en de kernwaarden...

Het verhaal van Proteion

Wij zijn Proteion. Met aandacht en daadkracht bieden wij elke dag goede zorg en ondersteuning. Een totaalpakket van zorg en diensten, passend bij wat onze cliënt nodig heeft. Wat iemand zelf nog kan, of met hulp van een naaste, blijft hij gewoon doen. Wij zijn er als het nodig is. Thuis en in onze huizen, dag en nacht dichtbij. Zo dragen we bij aan een goed en waardig leven, zo zelfstandig en zo thuis als mogelijk. Onze medewerkers maken Proteion bijzonder. We zijn trots op hun vakmanschap en hun betrokkenheid en we zorgen dat zíj kunnen uitblinken. We hebben oog voor de mens achter onze medewerker, en voor zijn wens om zich te ontwikkelen. In één organisatie bieden we ook hem een totaalpakket aan mogelijkheden. Wij voelen ons verbonden met de regio en met onze partners. Samen ontwikkelen we vernieuwende initiatieven om de zorg aan kwetsbare doelgroepen te versterken. Wij zijn eerste keus; voor onze cliënten, medewerkers en partners. Voor onze cliënten zijn wij dichtbij en vertrouwd, voor onze medewerkers een gewilde werkgever en voor onze partners een sterke verbinder. Elke dag samen aan de slag om het gewone bijzonder te maken.
Elke dag gewoon bijzonder.

De kernwaarden


Dichtbij
We organiseren onze zorg dichtbij onze cliënten. Onze wijkteams zijn geworteld in de wijk waar zij werken. Mensen met een intensievere zorgvraag verwelkomen wij in onze servicewoningen en zorgcentra. Wij kennen de behoeften en het verleden van onze cliënten. Zij weten bij wie zij terecht kunnen met vragen. Wij zijn er ook voor hun naasten, als zij vragen of zorgen hebben. Wij staan naast onze cliënten, wat zij op een dag ook nodig hebben.

We werken samen met lokale partners. Zij bieden cliënten een fijn thuis dichtbij huis, met de ondersteuning van Proteion. 

De lijntjes in onze organisatie zijn kort, waardoor we eenvoudig kunnen afstemmen. Onze medewerkers en leidinggevenden zijn toegankelijk voor elkaar. Wij werken in kleine teams met medewerkers die goed op elkaar ingespeeld zijn.

Inlevend
Voor onze cliënten is zorg een deel van hun leven. We helpen hen om daarnaast nog zoveel mogelijk te doen waar zij blij van worden. Wij zien de persoon achter de zorgvraag en tonen oprechte interesse in zijn verhaal. Iedereen is anders, daarom stemmen we onze zorg en communicatie af op de persoonlijke situatie van onze cliënt. Samen organiseren we de ideale ondersteuning. Dit doen we mét de cliënt en diens omgeving en waar mogelijk ondersteund door technologie en vernieuwende hulpmiddelen.

Voor onze medewerkers is werk een deel van hun leven. We houden rekening met de persoonlijke situatie van onze collega’s en de manier waarop het werk op hun leven aansluit. Wij zien het talent in élke medewerker en helpen hem dit te ontwikkelen op een manier die bij die persoon past. We zijn trots op de dingen die goed gaan, groot en klein. Die laten we zien en daar tonen we waardering voor. Onze medewerkers zijn méér dan werknemers. We zoeken samen naar een goede balans tussen werk en privé en geven talent de kans om te groeien.

Daadkrachtig
Onze zorg en ondersteuning is goed geregeld. Via één voordeur zijn al onze diensten eenvoudig bereikbaar. 

Wij zien kansen en verzilveren die in samenwerking met door ons gekozen partners. We dóen het gewoon. We gaan voor haalbare oplossingen die passen bij ons verhaal en gaan doelgericht aan de slag om deze te realiseren. Wij zijn duidelijk over de keuzes die we maken en de financiële kant van onze zorg. 

Onze projecten en initiatieven sluiten aan bij ons verhaal en dragen bij aan de stevige positie van onze organisatie. We maken af waaraan we beginnen. We pakken uitdagingen aan op een manier die zichtbaar resultaat oplevert. We maken duidelijk afspraken over de doelen en zorgen dat succesvolle initiatieven kunnen groeien en bloeien.

Verbindend
Wij zijn betrokken bij het leven en de zorgvraag van onze cliënten. We kennen onze eigen kracht én we weten waar anderen goed in zijn. Zo kunnen we onze cliënten altijd op de voor hen beste manier helpen. Waar nodig schakelen we onze netwerkpartners in. Dankzij heldere informatie en communicatie weten onze cliënten waar ze aan toe zijn. 

In de regio werken we graag samen met partners aan initiatieven die de zorg nóg beter maken. Waar dat bij ons past, nemen wij het voortouw.

We voelen ons betrokken bij elkaar en zijn trots op onze organisatie. Samen werken we aan hetzelfde doel: gewoon goede zorg elke dag bijzonder maken. Als één Proteion regelen we achter de schermen alle zorg en ondersteuning die onze cliënten nodig hebben. We zijn iedere dag bewust bezig met de communicatie over ons werk en met elkaar. We verbinden collega’s met elkaar, zodat we ons samen ontwikkelen. Dát maakt ons een winning team.

Verantwoordelijk
Onze organisatie heeft een maatschappelijk doel. Wij zetten ons elke dag in om dit zo goed mogelijk te vervullen. Wij zijn aanspreekbaar op de kwaliteit van onze zorg. Het geld dat wij hiervoor ontvangen van onze financiers wordt juist besteed. De vraag naar zorg wordt groter en intensiever. Dat vraagt om een andere blik op ons werk. We stomen onze organisatie en onze mensen klaar voor de kansen en veranderingen die dat met zich meebrengt. 

We delen en vermenigvuldigen onze kennis en expertise met partners in de keten. We maken heldere keuzes die passen bij onze koers. We spreken elkaar aan op deze keuzes en op ons gedrag. Afspraak is afspraak. Om goede zorg in de toekomst te blijven garanderen, werken we samen met zorgopleidingen en andere organisaties. Zo dragen we bij aan het versterken van het imago van de zorg.

We hebben vertrouwen in onze medewerkers. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor hun werk. We spreken elkaar hierop aan. Iedereen telt mee en doet mee.

Big Picture

Proteion maakte ook een Big Picture over waar wij naartoe werken. Bekijk de Big Picture hier. 

Meer over Proteion

Algemeen contact

Proteion
Postbus 4080
6080 AB Haelen
T: 088-850 00 00
E: info@proteion.nl

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact