Ouderen man en kinderen spelen met bal

Specialist ouderengeneeskunde

Als huisarts of behandelend arts kunt u rechtstreeks de behandelaars van Proteion Expertise en Behandeling consulteren voor een passende behandeling van ouderen en volwassen cliënten met een chronische aandoening en complexe problematiek. Zowel bij de mensen thuis als in een zorgcentrum.

Consulteren specialist ouderengeneeskunde

Ouderen hebben zelden één klacht. Dat maakt de zorg aan hen vaak complex. De specialisten ouderengeneeskunde van Proteion Expertise en Behandeling hebben veel ervaring met de multiproblematiek van ouderen. Zij zijn graag uw partner voor complexe ouderenzorg bij thuiswonende ouderen.

Eén vertrouwd, vast team 

Om u als huisarts optimaal te ondersteunen bij de zorg van uw oudere patiënten hebben we bij Proteion Expertise en Behandeling één vast team van specialisten ouderengeneeskunde. Dit team ondersteunt ook de huisartsen van de cliënten die bij onze ‘powered by Proteion’ particuliere zorgondernemers wonen. De huisarts blijft in alle gevallen hoofdbehandelaar. Ons team bestaat uit ervaren specialisten ouderengeneeskunde: Carlijn Grimbergen-Wöltgens, Jim Luijten en Wasima Saleh.

De specialist ouderengeneeskunde ontzorgt de huisarts 

Als specialisten ouderengeneeskunde hebben we de kennis en ervaring om een proactief behandelplan voor ouderen met multiproblematiek op te stellen. Op basis van dit plan geven wij u en uw patiënt uitleg en advies. Zo dragen we gezamenlijk bij aan de zelfstandigheid van uw patiënt én aan de kwaliteit van leven.

Wat doen wij als specialisten ouderengeneeskunde? 

  • We zien de patiënt in de thuissituatie. Hiervoor nemen we ruim de tijd. Mantelzorgers kunnen bij dit consult aanwezig zijn. 
  • We stellen een behandelplan op met de patient en de mantelzorger. Vaak is een behandelplan multidisciplinair en worden er doelen en acties benoemd op meerdere domeinen en voor een langere termijn. 
  • We bespreken het plan met u en met uw patiënt. Als huisarts krijgt u zowel schriftelijk als mondeling een terugkoppeling na het consult. 
  • We nemen desgewenst deel aan een multidisciplinair overleg. 

Hoe schakelt u de specialist ouderengeneeskunde in? 

U kunt uw patiënt eenvoudig naar ons verwijzen via Zorgdomein. Desgewenst kunt u ook een papieren verwijzing meegeven aan de client. Voor u zijn aan de inzet van een specialist ouderengeneeskunde geen kosten verbonden. Uw patiënt betaalt eventueel een bijdrage vanuit het eigen risico.

Specialisme en medisch leiderschap

Bij Proteion werken specialisten ouderengeneeskunde die zich gespecialiseerd hebben op een medisch leiderschapsprogramma, zoals geriatrische revalidatie, psychogeriatrie, somatiek, palliatieve zorg, eerste lijn, opleiden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Proteion Expertise en Behandeling, T. 0475 587 538.

Het team

Jeroen Beljaars

Medisch manager
De Merwijck
Libermannhof
Geriatrische revalidatie

Suzanne Keiren

De Kreppel 
Geriatrische revalidatie

Jan Lassche

Viecuri
De Wachtpost
Geriatrische revalidatie

Wasima Saleh

SO eerste lijn

Carlijn Grimbergen

SO eerste lijn
Opleiden

Jim Luijten

Regio Roermond
RCG en Roncalli
SO eerste lijn

Frank Pepels

Sterrebosch
St. Jozef
Opleider specialist ouderengeneeskunde

Torialay Yosofi

Hornerheide
Opleider verpleegkundig specialist

Clara Crijns

RCG
Roncalli 

Svetlana Belik

De Kreppel
Geriatrische revalidatie

Paul Heuvelmans

Regio Roermond
RCG

Sara Drittij

Specialist ouderengeneeskunde i.o.

Yvonne Soethoudt

Specialist ouderengeneeskunde i.o.

Esther Jacobs

Specialist ouderengeneeskunde i.o.

Melanie Buskes

Specialist ouderengeneeskunde i.o.

Chantal Deckers

Verpleegkundig specialist

Gonny Stevens-Gommers

Verpleegkundig specialist

Chloe Theologidis

Verpleegkundig specialist i.o.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact