Ouderen man en kinderen spelen met bal

Psychologie

De vakgroep psychologie binnen Proteion Expertise en Behandeling bestaat uit een team van GZ-psychologen en basispsychologen.

De psychologen van Proteion Expertise en Behandeling zijn er voor de bewoners van de zorgcentra en van kleinschalige lokale zorgondernemers, die werken onder de vlag van Proteion. De psycholoog richt zich hierbij ook op de omgeving van de bewoner als dit nodig is. Daarnaast bieden de psychologen hulp aan kwetsbare ouderen in de regio. Het doel van deze hulp is het behouden en verbeteren van het psychisch welbevinden. De psycholoog onderzoekt en behandelt ouderen die problemen ondervinden op het gebied van stemming, gedrag en persoonlijkheid. Daarnaast biedt de psycholoog hulp aan ouderen die moeite hebben met het cognitieve functioneren.

Hulpverleningsaanbod

De psychologen van Proteion bieden het volgende hulpverleningsaanbod: diagnostiek, consultatie, psycho-educatie, individuele begeleiding en behandeling en mediatieve behandeling.

Diagnostiek

Het aanbod van diagnostiek bestaat uit (neuro)psychologisch testonderzoek, observaties en anamnestische gesprekken met cliënten, hun naasten of zorgpersoneel. Dit alles ten behoeve van diagnosestelling op het gebied van stemming, gedrag en cognitief functioneren.

Begeleiding en behandeling 

De psychologen bieden individuele begeleiding en behandeling aan ouderen en hun naasten. Daarnaast bieden zij mediatieve behandeling. Voor wat betreft extramurale cliënten wordt voor langdurige behandeling met structurele opvolging verwezen naar de GGZ /POH GGZ.

Multidisciplinaire aanpak

De psychologen werken heel nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde, arts, verpleegkundig specialist, maatschappelijk werk en andere (para)medische disciplines. Vaak liggen de oorzaken van probleemgedrag op verschillende gebieden en is er een samenloop van verschillende factoren. Een nauwe samenwerking is dan noodzakelijk.

Hoe consulteert u de psychologen van Proteion Expertise en Behandeling?

De psychologen werken op verwijzing van de specialist ouderen geneeskunde.

Verwijzen

Een verwijzing maakt u bij voorkeur digitaal via Zorgdomein. Desgewenst kunt u ook een papieren verwijzing meegeven aan de client.

Contact

Heeft u vragen dan kunt u direct contact opnemen met de psychologen van Proteion expertise en behandeling via telefoonnummer (0475) 587475 of via email secretariaatbc@proteion.nl.

Het team

Inge Vogelsang

Gezondheidszorg psycholoog

Veerle Klinckenberg

Gezondheidszorg psycholoog

Moniek Gielens

Gezondheidszorg psycholoog

Anouk Frissen

Basispsycholoog

Funs Boots

Basispsycholoog

Vivian Gelling

Basispsycholoog

Contact

T. 0475 587475 
E. secretariaatbc@proteion.nl 

Zorgkaart NL waardering

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact