Ouderen man en kinderen spelen met bal

Gespecialiseerd maatschappelijk werk

Het maatschappelijk werker van Proteion (Expertise en Behandeling) is een verbijzondering van het maatschappelijk werk, gespecialiseerd in ouderenzorg en revalidatiezorg.

Behandeling

Het maatschappelijk werk richt zich o.a. op gezondheid gerelateerde problematiek van somatische en/of psychogeriatrische aard. Dat wil zeggen psychosociale problematiek die ontstaan, versterkt of aan het licht wordt gebracht ten gevolge van een somatisch of psychogeriatrisch ziektebeeld. De behandeling en begeleiding is individueel op de cliënt en/of het cliëntsysteem (t.b.v. de cliënt) gericht.

De behandeling heeft als doel het psychosociaal welbevinden van de cliënt/cliëntsysteem te stabiliseren of verbeteren in relatie tot de gezondheidsproblematiek en de behandeling dan wel opname van de cliënt in het verpleeghuis. Voor de inzet van gespecialiseerd maatschappelijk werk dient een behandelindicatie aanwezig te zijn en inzet geschiedt alleen in overleg met de behandelend arts.

Hulpverlening

Het maatschappelijk werk biedt hulp aan onze cliënt/bewoner en diens naasten. Deze hulp heeft als doel het welzijn en (psychosociaal) welbevinden van de cliënt/bewoner te verbeteren. Dit kan mede bereikt worden door hulpverlening rechtstreeks aan de cliënt, maar ook indirect via het cliëntsysteem. Een kerntaak van het maatschappelijk werk omvat een combinatie van de volgende taken: 

  • Informatie, Advies en Voorlichting
  • Behandeling en Begeleiding
  • Onderzoek en Rapportage
  • Bemiddeling
  • Consultatie
  • Crisisinterventie
  • Groepswerk en Training (in ontwikkeling)

De hulpverlening aan de client/bewoner en/of diens naasten vindt plaats via individuele gesprekken, groepsgesprekken of voorlichting. Het gespecialiseerd maatschappelijk werk heeft tevens een belangrijke signalerende functie naar overstijgende trends en hiaten.

Lees meer op de pagina: wat doet de maatschappelijk werker.

Multidisciplinaire aanpak

Het gespecialiseerd maatschappelijk werk, werkt nauw samen met de andere disciplines binnen de organisatie.

Verwijzen

Een verwijzing maakt u bij voorkeur digitaal via Zorgdomein. Desgewenst kunt u ook een papieren verwijzing meegeven aan de client.

Het team

Maarten Bombeeck

Maatschappelijk werk

Maike Geraets

Maaschappelijk werk

Chris Wijnhoven

Maatschappelijk werk

Contact

T. 0475 587 538 
E. secretariaatbc@proteion.nl

Zorgkaart NL waardering

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact