Ouderen man en kinderen spelen met bal

Het verhaal van Carlijn, Jim, Wasima en Nico

Ouderen hebben zelden één klacht. Hun zorgvraag is vaak een combinatie van lichamelijke én cognitieve beperkingen. Ook wordt er veel van hun mantelzorgers gevraagd. Het is dus niet eenvoudig om daar als huisarts een goed, allesomvattend behandelplan voor te maken.

Carlijn Grimbergen-Wöltgens, Jim Luijten, Wasima Saleh en Nico Booij maken deel uit van het team specialisten ouderengeneeskunde (SO) van Proteion Expertise en Behandeling. Zij staan binnen het team SO’s speciaal opgesteld om de eerste lijn te ondersteunen.

Consult aanvragen

Wasima: “Huisartsen kunnen één van ons voor een consult vragen als er bijvoorbeeld sprake is van een achteruitgang in de zelfredzaamheid, van valrisico, polyfarmacie, of bij cognitieve of gedragsproblemen. Een verwijzing via Zorgdomein volstaat hiervoor. Wij bezoeken de patiënt dan voor een uitgebreid consult in de thuissituatie. De mantelzorger kan hierbij aanwezig zijn.”

Behandelplan

Carlijn: “Vervolgens stellen we een behandelplan op. Vaak is dit behandelplan multidisciplinair en benoemen we doelen en acties op meerdere domeinen, ook voor de langere termijn. We koppelen het behandelplan terug aan de huisarts en de patiënt. En als dat gewenst is, nemen we deel aan het multidisciplinair overleg.”

Kansen in vroeg stadium

Nico: "Juist in een vroegtijdig stadium liggen veel kansen om te benutten. Wordt een vraagstuk rondom een oudere patiënt wat complexer, schakel dan een SO erbij. Als team kijken we samen naar wat de patiënt nodig heeft en ook welke familie en zorgverleners om hem heen betrokken kunnen worden."

Huisarts blijft hoofdbehandelaar

Jim: “Met onze ervaring op het gebied van multiproblematiek bij ouderen ontzorgen we de eerste lijn. De huisarts blijft zelf de hoofdbehandelaar.”

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact