field:altText

1962: Opening verpleegtehuis

Het verpleegtehuis kent een aarzelende start, zo blijkt uit de gemiddelde bezettingscijfers. In het eerste volledige jaar is er een bezetting van 28 patiënten. Echter, vanaf 1968 groeit de bezetting. In 1980 wordt een maximumaantal gehaald van 167 patiënten. De groei wordt verklaard door de invoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De kosten van chronisch zieken komen vanaf dan ten laste van het rijk. Opname in het verpleegtehuis wordt daarmee aantrekkelijker.  

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact