field:altText

Kwaliteitsjaarplan

De komende decennia neemt de zorgvraag steeds verder toe vanwege de vergrijzing. De beschikbare capaciteit om deze zorg te kunnen leveren neemt echter steeds verder af. Dat vraagt om een omslag in hoe we de zorg organiseren, een omslag gericht op het langer thuis en dichtbij organiseren van zorg. Die omslag hebben we samen te maken. Vanuit die gedeelde verantwoordelijkheid en de verbindende rol die Proteion daarin wil spelen, hebben we de volgende drie ambities geformuleerd:

• Passende zorg en ondersteuning
• Voldoende en bekwaam personeel
• Duurzame zorg

Vanuit deze ambities werken we in 2023 aan een aantal thema’s en doelstellingen welke worden beschreven in ons kwaliteitsjaarplan 2023.

Klik op onderstaande afbeelding om het kwaliteitsjaarplan te lezen.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact