field:altText

Kwaliteitsjaarplan 2024

De komende decennia neemt de zorgvraag steeds verder toe vanwege de vergrijzing, terwijl de beschikbare capaciteit om deze zorg te kunnen leveren afneemt. Toch zien we deze ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet. We geloven dat we met het organiseren en faciliteren van lokale kleinschalige zorg, dicht bij de cliënt in de wijk of regio, een omslag kunnen maken in de manier waarop we zorg bieden. Een omslag die gericht is op langer thuis wonen en het creëren van een lokaal netwerk van informele en formele zorg.

Vanuit de verbindende rol die Proteion daarin wil spelen, hebben we de volgende drie ambities geformuleerd:

• Passende zorg en ondersteuning
• Voldoende en bekwaam personeel
• Duurzame zorg

Vanuit deze ambities werken we aan een aantal thema’s en doelstellingen. We vertellen je er meer over in ons kwaliteitsjaarplan 2024.

 

Klik op onderstaande afbeelding om het kwaliteitsjaarplan te lezen.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact