field:altText

Geestelijke verzorging

Ieder mens wil dat zijn leven zinvol is. Daarom hebben we allemaal een soort rugzak waar we dingen in stoppen die ons leven zin geven. Dat kan familie zijn, kinderen, de natuur, geloof, liefde... Op het moment dat ons iets heel fijns of iets heel ergs gebeurt, dan moeten we de dingen in onze rugzak herschikken. Ons leven is veranderd en er komen vragen naar boven. Waarom overkomt mij dit? Waar kan ik nog in geloven? Wat nu? Wat geeft mijn leven zin? Waar haal ik kracht of steun vandaan?

Zo krijgt iedereen weleens te maken met levensvragen, en op sommige momenten hebben we daarbij wat hulp en ondersteuning nodig. Het kan dan prettig zijn om er eens met iemand over te praten. Een luisterend oor, een bemoedigend woord, een ritueel; daar zijn we voor.

Maak kennis met het team

In alle zorgcentra van Proteion werkt een geestelijk verzorger. U vindt de contactgegevens rechts op deze pagina. Het team werkt intensief samen om geestelijke verzorging binnen Proteion op de best mogelijke manier in te zetten.

Verschillende vormen

Geestelijke verzorging kan worden aangeboden in de vorm van:

  • individuele begeleiding op vertrouwelijke basis
  • thematische gespreksgroepen
  • kringgesprek met dementerenden
  • palliatieve zorg; stervensbegeleiding
  • rituelen (persoonlijk of groepsgewijs)
  • sfeervieringen voor bewoners met dementie
  • vieringen
  • advisering en scholing

Voor wie?

De geestelijk verzorger is er voor bewoners of cliënten met levensvragen op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, kan een beroep doen op de geestelijk verzorger.   

Meer informatie

Folder geestelijke verzorging​​​​​​​

Eddy Bijnens

(Hornerheide, Sterrebosch, St. Jozef, St. Magdalena)

E: eddybijnens@proteion.nl

Fenna Bergmans

(RCG en Roncalli)

E: fennabergmans@proteion.nl

Erick van Brakel

(RCG, Roncalli, Libermannhof, De Wachtpost, De Merwijck)

E: erickvanbrakel@proteion.nl

Lieke Hover

(De Kreppel)

E: liekehover@proteion.nl 

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact