field:altText

Gewoon Bijzonder Zorgidee

Het kan in de zorg eenvoudiger, logischer, slimmer en met meer aandacht voor de cliënt. Geef jij antwoord op de vraag hoe je de zorg beter kunt laten aansluiten op de behoefte van de cliënt en medewerker? Proteion zoekt samen met cliënten, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers naar ideeën die dat mogelijk maken. Uit alle voorstellen worden  7 genomineerden gekozen die kans maken op een eerste, tweede of derde prijs. Heb jij een idee? Lees dan verder en doe mee!

  € 40.000,-

  Vanwege het 100-jarig bestaan van Proteion, wordt er dit jaar tot € 40.000,- verdeeld over de drie winnende voorstellen, bestemd voor realisatie van het idee!

  Zo werkt het:

  • T/m 30 september 2021 kun je op deze website het deelnameformulier downloaden.
  • Alleen geheel ingevulde deelnameformulieren die uiterlijk op 30 september 2021 zijn ingediend via gewoonbijzonderzorgidee@proteion.nl worden in behandeling genomen.
  • Voorstellen moeten voldoen aan de criteria zoals gesteld in het deelnameformulier.
  • Na beoordeling door de jury worden de indieners geïnformeerd over de resultaten.
  • Uiterlijk op 1 november 2021 worden de 7 genomineerden bekend gemaakt via o.a. deze website en aan de indieners zelf.
  • De stemmen van het publiek (t.z.t. via deze website) bepalen 50% van de puntentelling.
  • De stemmen van de jury tellen ook voor 50%.
  • Tijdens een speciale bijeenkomst presenteren de genomineerden hun voorstel met een 2-minuten pitch aan de jury. Aan het eind van deze bijeenkomst vindt de prijsuitreiking plaats. 

  Wat is een Gewoon Bijzonder Zorgidee?

  Voorbeelden van gewoon bijzondere voorstellen zijn een handig (digitaal) product dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van cliënten, een (instructie)film om beweging te motiveren of een handeling, zoals een hand- en voetmassage voor cliënten om angst, stress en pijnklachten te verminderen. 
  Maar ook alle andere inspirerende, creatieve en vernieuwende ideeen die voldoen aan de criteria kunnen meedingen!

  Beoordeling
  De jury beoordeelt alle volledig ingevulde inzendingen volgens vastgestelde criteria:

  • Heeft het idee aantoonbare waarde voor de cliënt en/of bewerkstelligt het participatie?
  • Heeft het idee een positief effect op de kwaliteit van zorg of kwaliteit van leven?
  • Is het idee overdraagbaar/kopieerbaar, ook met methodiek van aanpak, heeft het de potentie om door grote groepen cliënten gebruikt te kunnen worden?
  • Heeft het idee draagvlak in de praktijk en bij de cliënten(raad) & PAR?
  • Heeft het idee betrekking op de kernwaarden van Proteion (dichtbij, inlevend, daadkrachtig, verbindend, verantwoordelijk)?
  • Kan het idee in de praktijk gerealiseerd worden (zelf uitvoeren, met beperkte middelen)?
  • Betreft het een origineel idee?

  Van de indiener wordt daarnaast verwacht dat deze:

  • het voorstel kan presenteren (of een vertegenwoordiger), waar nodig kan afdeling Beleid & Innovatie adviseren in de voorbereiding 
  • vreugde en inspiratie put uit de nominatie en diens positie ten volle benut voor het verder brengen van het idee
  • binnen 3 maanden na de prijsuitreiking een start maakt met de uitvoering van het idee en binnen een jaar (1 november 2022) heeft geïmplementeerd in de organisatie.
  • alle medewerking verleent aan interviews, film- en foto-opnamen van Proteion zelf en eventueel door Proteion goedgekeurde media.

  De deskundige jury wordt gevormd door een afvaardiging vanuit Proteion:

  • 2 medewerkers van onze zorgcentra 
  • 2 thuiszorgmedewerkers 
  • Een arts en een paramedicus
  • Een lid van de cliëntenraad
  • Een lid van de professionele adviesraad (PAR)
  • Een zorgondernemer
  • Een jurylid met financiële verantwoordelijkheid
  • En ondersteund door afdeling Beleid en Innovatie, team communicatie en de projectleider.

  Vragen? Stel ze via gewoonbijzonderzorgidee@proteion.nl.

  Stem op je favoriet!

  Vanaf 1 november kun je op deze pagina stemmen op de 7 genomineerde voorstellen!

  Vragen?

  Stel ze aan ons klantcontactcentrum

  088 - 850 00 00

  (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

  Bel mij terug
  Contact