Ouderen man en kinderen spelen met bal

De Zorggroep en Proteion sluiten intentieovereenkomst

Horn - Venlo, 30-10-2019


Horn/Venlo, 29 oktober 2019Om de kwaliteit en continuïteit van de zorg in de regio te borgen, hebben bestuurders Marc van Ooijen van De Zorggroep en Wiel Ploegman van Proteion een intentie tot samenwerking gesloten. “De uitdagingen voor de toekomst zijn zó groot, dat we de handen wel ineen moeten slaan.”

“Zorg ontwikkelt zich over de grenzen heen van de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In ons werkgebied zie je maar weinig zorginstellingen die de verbindingen maken tussen deze drie domeinen. De Zorggroep en Proteion hebben dat in huis. Gemeenten en zorgverzekeraars kijken wat dit betreft ook naar ons.

De tijd van concurrentie is voorbij. Het is voor ons niet de vraag óf we gaan samenwerken, maar hoé we samenwerken. Met de uitdagingen waarmee we te maken hebben en krijgen in de toekomst, is samenwerking niet alleen nuttig, maar broodnodig”, benadrukken beide bestuurders.

Waarom?

Proteion en De Zorggroep zijn de twee grootste regionale aanbieders van ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg. “We delen hetzelfde werkgebied, met dezelfde cliënten en wachtlijsten, dezelfde arbeidsmarkt met personeelsknelpunten en we overleggen met dezelfde gemeenten, ziekenhuizen, artsen en ketenpartners. Een samenwerking is dan heel logisch.”

Wat houdt de overeenkomst in?

“De intentieovereenkomst houdt in dat we verkennen óf en op welke punten we tot samenwerking komen. En samenwerking betekent niet fuseren. De organisatievorm mag nooit het doel op zich zijn. Het gaat om samenwerken ten behoeve van de cliënten en medewerkers. Waar kansen liggen, moeten we die pakken. Het betekent: elkaar aanvullen, versterken en ondersteuning bieden.”

Marc van Ooijen: “De Zorggroep wil zich meer gaan richten op ‘welzijn’. Proteion heeft dit wel in huis via Proteion Welzijn met een zelfstandige positie in het welzijnsdomein. Daar willen we graag bij aansluiten. Want ook De Zorggroep heeft een hoge ambitie als het gaat om welzijn voor cliënten.”

Wiel Ploegman: ”Binnen Proteion is de inzet van behandelaren een aandachtspunt. Om de zorg medisch goed te blijven borgen, kunnen we elkaar ondersteunen op dit gebied. Met een samenwerking wordt een efficiëntere inzet van de beschikbare behandelcapaciteit mogelijk.”

De onderwerpen waarvoor een samenwerking wordt onderzocht zijn onder andere:

  • Onplanbare zorg, nachtzorg en opvolging van alarmering
  • Gezamenlijk leer- en ontwikkelnetwerk
  • Samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen en ketens zoals dementie en palliatieve zorg
  • Samenwerking op het gebied van welzijn in het sociaal domein
  • Innovaties van zorgtechnologie en hulpmiddelenontwikkeling
  • Optimalisatie van inzet behandelaren
  • Harmonisatie en borging van kwaliteit van specialisaties zoals Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en Medisch Specialistische Revalidatie (MSR)
     

Hoe verder

De twee organisaties onderzoeken de komende maanden hoe de samenwerking op deze fronten vorm kan krijgen. Daarvoor zijn al diverse werkgroepen en overleggen van start gegaan. Medio 2020 zal de samenwerking verder vorm krijgen.

 

 


Nieuws

Horn, 22-05-2020

Bezoekregeling zorgcentra

Vanaf de week van 25 mei is er op aangepaste wijze weer bezoek mogelijk in onze zorgcentra. > Lees meer
Horn, 12-05-2020

Dag van de zorg 2020!

​Vandaag is het de dag van de zorg. Die ene dag in het jaar dat we niet onze cliënten maar onze medewerkers in het zonnetje zetten... > Lees meer
Horn, 06-05-2020

Wie wordt hier nu voor het lapje gehouden?

Vandaag brachten Land van Horne en Zuidzorg een opiniestuk uit over de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen. Proteion is één van de medeondertekenaars. > Lees meer
Horn, 23-04-2020

Inwoners van Herkenbosch keren gefaseerd terug naar woning

​​Na evacuatie door de brand op De Meinweg van dinsdag- op woensdagnacht keren vandaag vanaf 15.00 alle inwoners van Herkenbosch gefaseerd terug naar hun woning. > Lees meer
Horn, 22-04-2020

Verlenging coronamaatregelen

Gisteravond maakte minister-president Mark Rutte bekend hoe ons land verder gaat met de maatregelen tegen corona. > Lees meer

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact