Ouderen man en kinderen spelen met bal

Aanvullende diensten

Bewoners van de huizen van Proteion krijgen de zorg en het verblijf vergoed uit de Wlz. De bewoners betalen hiervoor een van overheidswege verplichte eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en van het eigen vermogen. Informatie over de hoogte van de eigen bijdrage is verkrijgbaar bij het CAK

Diensten en producten vergoed vanuit de Wlz

Vanuit de Wlz hebben bewoners van de Proteion zorgcentra recht op een aantal producten en diensten. Zie daarvoor de informatie in het Wlz Kompas van het Zorginstituut Nederland.

Servicepakket

Daarnaast kunt u zich abonneren op het een servicepakket van Proteion Thuisservice.

Vergoedingen

Bewoners die zelf voor broodmaaltijden en was zorgen, ontvangen hiervoor een vergoeding (prijzen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd).

Broodmaaltijd
Al naar gelang uw zorgbehoefte heeft u de keuze om de broodmaaltijd in natura af te nemen (u neemt deel aan de gezamenlijke maaltijd in restaurant of huiskamer) of een vergoeding (€ 74,28 conform adviesprijs LOC, peildatum januari 2023) te ontvangen en zelf uw broodmaaltijd te verzorgen. 
Afspraken hierover worden gemaakt op het moment dat u in het zorgcentrum komt wonen en kunnen indien aan de orde tussentijds bijgesteld worden. 

Wasverzorging
Bed-, bad en overig linnengoed
Platgoed, zijnde bed-, bad en overig linnengoed, wordt verstrekt door het zorgcentrum. Het zorgcentrum draagt zorg voor het wassen van dit platgoed en draagt de kosten hiervan.
Mocht u het prettig vinden om uw eigen platgoed mee te brengen (in plaats van gebruik te maken van het platgoed van het zorgcentrum) en dit is mogelijk binnen de setting waarin u verblijft, dan draagt u zelf zorg voor het wassen. U ontvangt in dit geval een vergoeding van € 27,86 (prijspeil 2023) voor de kosten hiervan. Afspraken hierover worden gemaakt op het moment dat u in het zorgcentrum komt wonen.

Persoonsgebonden goed
Het persoonsgebonden goed (boven- en onderkleding) dient door uzelf of uw familie verzorgd te worden. U kunt zelf bepalen hoe u dit wilt regelen, bijvoorbeeld door familie, kennissen of door een wasserij in te schakelen. De eerst verantwoordelijke verzorgende (evv) kan u informeren over de wasserij waarmee het zorgcentrum samenwerkt en de kosten die hieraan verbonden zijn.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact