Ouderen man en kinderen spelen met bal

Leefstijlmonitoring

Leefstijlmonitoring is een netwerk van sensoren dat in huis geïnstalleerd kan worden om het leefpatroon in kaart te brengen. De sensoren registreren de beweging (activiteiten) van de bewoner. Zo kan de leefstijl op afstand door de mantelzorger of zorgmedewerker bekeken worden.

Leefstijlmonitoring geeft inzicht in langzame en acute veranderingen in het dagelijks leefpatroon van alleenwonende ouderen met dementie.

Werkwijze

Voor leefstijlmonitoring worden er in het huis enkele sensoren geplaatst. Bijvoorbeeld bij de voordeur, op de badkamer en in de keuken. Deze sensoren leggen uw dagelijkse activiteiten vast. Voorbeelden van activiteiten die de sensoren kunnen vastleggen zijn:

  • Opstaan
  • Slaapgewoonten
  • Badkamergebruik
  • Verlaten van de woning

In uw dagelijkse bezigheden merkt de bewoner niks van deze sensoren. Wijkt het gedrag echter af van het normale, bijvoorbeeld bij een val, dan registreren de sensoren dit en wordt een zorgverlener van Proteion gewaarschuwd. De zorgverlener kan dan actie ondernemen indien nodig. Afhankelijk van de situatie kan dit betekenen dat een zorgverlener naar u toekomt of dat er alleen telefonisch wordt geïnformeerd of alles in orde is met u. Onder meer bij mensen met beginnende dementie kan dit uitkomst bieden.

Benodigheden

De sensoren communiceren en draadloos en zijn aangesloten op het internet. Er moet dus een wifi-verbinding in de woning zijn. Om als mantelzorger inzicht te hebben in het leefpatroon heeft de mantelzorger een smartphone, tablet of laptop nodig.

Kosten

De maandelijkse kosten voor leefstijlmonitoring zijn € 25,-.

Interesse

Heeft u interesse? Vul dan het contactformulier in. Wij komen altijd eerst op huisbezoek om de thuissituatie te beoordelen.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur)

Bel mij terug
Contact