field:altText

Cliëntenraad Proteion Sterrebosch en St. Jozef

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit zeven leden en is als volgt samengesteld.

NaamFunctie
dhr. A. Römkens voorzitter
dhr. T. Forschelenvicevoorzitter/penningmeester
mw. I. Greve-Schreurssecretaris
mw. K. Wertz-Jorislid
mw. M. Majoorlid
mw. V. Scheeperssecretaris
  

Vacatures

Geïnteresseerden in een lidmaatschap bij de cliëntenraad kunnen contact opnemen met Josine Bongaerts via (0475) 389 318.

Vergaderdata

In 2020 zijn de volgende vergaderdata gepland:

Cliëntenraad 

DatumTijdstipLocatie
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
   
   


Adviescommissie 

 

 

DatumTijdstipLocatie
   
   
   
   
   


Tevens wordt er eenmaal per jaar een algemene cliëntenvergadering georganiseerd. Tijdens deze vergadering worden o.a. het jaarverslag besproken en de speerpunten voor het desbetreffende jaar.

 

 

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact