field:altText

Cliëntenraad RCG en Roncalli

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit zeven leden en is als volgt samengesteld. 

NaamFunctieNamens de bewoners van
dhr. A. Wagemanslidaanleunwoningen en wijkbewoners
mw. W. Korff-BremmerslidRCG
dhr. J. MertenslidRCG
dhr. H. Mertenssecretaris/penningmeesteraanleunwoningen en wijkbewoners
dhr. F. StoelvoorzitterRCG
mw. M. van DoorenlidRoncalli
mw. C. ten Berge-FeldbruggelidRoncalli

Vergaderingen

In 2020 zijn de volgende vergaderdata gepland:

DatumTijdstipLocatie
27 januari10.00 uurRCG
23 maart10.00 uurRCG
14 mei10.00 uurRCG
24 augustus10.00 uurRCG
15 oktober10.00 uurRCG
17 december14.00 uurRoncalli

Algemene Cliëntvergadering Proteion RCG en Proteion Roncalli
Gezien de lage opkomst en interesse de afgelopen jaren, wil de cliëntenraad zich beraden over de vormgeving van de Algemene Cliëntvergaderingen de komende jaren, waarbij goede communicatie samen met bewoners, mantelzorgers, familieleden en cliëntenraad een zeer belangrijk aandachtspunt is.  Input en ideeën van bewoners, familieleden en mantelzorgers zijn hierbij van harte welkom!  

Officiële documenten cliëntenraad RCG en Roncalli
Het Jaarverslag 2017, het Jaarplan 2018, alsmede de notulen van de Algemene Cliëntvergaderingen RCG en Roncalli van vorig jaar kunt u vinden bij de ‘verslagen’ op deze site. Tevens zijn deze op te vragen bij de receptie RCG en de receptie Roncalli.

 

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact