Ouderen man en kinderen spelen met bal

Cliëntenraad Proteion Welzijn

De Cliëntenraad Proteion Welzijn behartigt de belangen van de cliënten die gebruik maken van de dienstverlening van deze organisatie en geeft de medezeggenschap vorm. De cliëntenraad kijkt met een kritische blik of de dienstverlening, het beleid en de kwaliteit van Proteion Welzijn aansluit bij de vraag van de cliënt en van de opdrachtgever. De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen en klachten, maar wel met de gemeenschappelijke belangen van de gebruikers van de verschillende diensten die deze organisatie aanbiedt. Waar nodig kan de raad een doorslaggevende rol spelen.

Meer informatie over de Cliëntenraad Proteion Welzijn is verkrijgbaar bij de heer F. Geraets (voorzitter), tel. (0495) 651 218 of bij de heer B. Maessen (ambtelijk secretaris), tel. (0475) 453 033.

Contactgegevens

Cliëntenraad Proteion Welzijn
Voorzitter F. Geraets
T: (0495) 651 218

Ambtelijk secretaris B. Maessen
T: (0475) 453 033

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur)

Bel mij terug
Contact