Ouderen man en kinderen spelen met bal

Cliëntenraad Proteion Thuiszorg en Proteion Schoon

"Onze zorg betreft uw zorg! Als cliëntenraad willen en kunnen wij uw stem laten horen. Dit doen wij in het meedenken en toezien op de vertaling en uitvoering van wet- en regelgeving door de organisatie. Wij gaan uit van de missie en visie die Proteion voorstaat en het denken in kansen en mogelijkheden. U mag er op vertrouwen dat wij in goede samenwerking met de directie/bestuur onze aandacht richten op uw zorg."
Ali Hendrix, voorzitter

Speerpunten

De cliëntenraad maakt zich sterk voor goede zorg- en dienstverlening, op alle gebieden.
Speerpunten daarbij zijn onder meer:
* persoonlijke aandacht voor de cliënt en diens vragen en wensen
* open communicatie tussen de cliënt en medewerker
* ontlasten en betrekken van mantelzorgers

Uw stem telt

De cliëntenraad is de vertegenwoordiging van de cliënt, en wil daarom graag weten wat cliënten belangrijk vinden en wat goed of minder goed gaat in de zorgverlening door Proteion Thuiszorg en Proteion Schoon. De cliëntenraad behandelt echter geen individuele klachten. Signalen die wij van u ontvangen maken wij bespreekbaar in het belang van alle cliënten.

Voor de afhandeling van een individuele klacht verwijzen wij u, indien gewenst, door.

Succesverhalen

In het verleden heeft de cliëntenraad zich met succes sterk gemaakt voor onder meer:
* organisatie van cliëntenpanels
* betere planning
* kleinere wijkteams
* opzet van het cliënttevredenheidsonderzoek
* ondersteuning van mantelzorgers
* meer aandacht voor de werkdruk en scholing van medewerkers

Leden

Mevrouw A. Hendrix, voorzitter
Mevrouw  V. van Bergen, vicevoorzitter
Mevrouw  T. Giesen
De heer L. de Kerf
De heer  A. van Thiel
Mevrouw M. Kunnen
Mevrouw T. Koenen

Neem contact op met de cliëntenraad via het e-mailformulier.

Cliëntenraad Proteion Thuiszorg en Schoon
Postbus 4080, 6080 AB Haelen
T. 088-850 00 00 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur)
E. clientenraadptz@proteion.nl

Cliëntvertrouwenspersoon

Waar mensen voor mensen werken, kunnen  ook vergissingen gemaakt worden. Stel, u bent niet tevreden. Bijvoorbeeld over slechte onderlinge communicatie, de verzorging, de maaltijden, de bejegening door de hulpverleners. Dan kunt u dit natuurlijk bespreken met de betrokken medewerker. En u kunt ook altijd contact opnemen met de betreffende leidinggevende, manager of directeur. Legt u het probleem liever voor aan iemand die niet direct betrokken is bij de organisatie? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon.


De cliëntvertrouwenspersoon en -commissie kunnen onderzoek doen naar de achtergrond van de klacht, bemiddelen tijdens gesprekken, voorstellen doen voor de oplossing van uw klacht en u bijstaan bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie cliënten. De cliëntvertrouwenspersoon en de leden van de commissie behandelen de klachten strikt vertrouwelijk.
 
De vertrouwenspersoon voor de cliënten van Proteion Thuiszorg en Proteion Schoon is de heer Mertens, telefoonnummer 0475-321834.

Contactgegevens

Cliëntenraad Proteion Thuiszorg en Proteion Schoon
Postbus 4080, 6080 AB Haelen
T: 088-850 00 00
E: clientenraadptz@proteion.nl

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur)

Bel mij terug
Contact