Ouderen man en kinderen spelen met bal

Inspraak: de Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad heeft namens de cliënten een plek aan de overlegtafel bij Proteion. De cliëntenraad is adviseur en sparringpartner, heeft inspraak bij de totstandkoming van beleid en kijkt met een kritische blik naar het werk en de plannen van Proteion. De medezeggenschap en verantwoordelijkheden van de raad zijn wettelijk vastgelegd.

De leden behartigen de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten. De raad behartigt dus geen individuele belangen of klachten.

dhr. J. Bronsdijk

Onafhankelijk voorzitter

dhr. R. van Olffen

De Kreppel en St. Magdalena

dhr. C. te Loo

mw. K. Kloth-Smeets (plaatsvervanger)

Hornerheide   

dhr. A. Römkens  

Sterrebosch en St. Jozef          

dhr. A. Wagemans

Roerdal (RCG en Roncalli)

mw. V. van Bergen 

mw. A. Hendrix

dhr. L. de Kerf

Proteion Thuiszorg

dhr. H. Beurskens

dhr. F. Geraets                  

dhr. H. Rijs (plaatsvervanger)

Proteion Welzijn

 

 

De Cliëntenraad is bereikbaar via ambtelijk secretaris Aukje van Beek: clientenraad@proteion.nl.

Diverse onderdelen binnen Proteion hebben een eigen cliëntenraad.
Klik verder via het menu rechts op deze pagina.

Algemeen contact

Proteion
Postbus 4080
6080 AB Haelen
T: 088-850 00 00
E: info@proteion.nl

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur)

Bel mij terug
Contact