Ouderen man en kinderen spelen met bal

Scherpere keuzes voor zichtbaar goede zorg

Horn, 22-07-2019


De basiszorg op De Wachtpost in Venlo en Hornerheide in Horn is goed. Maar om aan alle eisen van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te voldoen, zijn er verbeterpunten geconstateerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Om de voortgang van het inmiddels opgestarte verbeterprogramma te kunnen volgen, stelt de IGJ beide locaties onder verscherpt toezicht.

In augustus 2018 en april 2019 bezocht de inspectie De Wachtpost in Venlo en in mei 2019 ook Hornerheide in Horn. Dat de basiszorg goed is, wordt bevestigd door het onlangs behaalde PREZO gouden keurmerk. Tijdens de inspecties constateerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vooral verbeterpunten op het gebied van methodisch werken, deskundigheidsbevordering en de sturing op kwaliteit en veiligheid. “Daar zijn we intussen volop mee aan de slag. Wat niet wegneemt dat de bevindingen van de inspectie ons enorm raken”, stelt Wiel Ploegman, bestuurder van Proteion. “Onze medewerkers werken elke dag met hart en ziel om de best mogelijke zorg te leveren. Dan komt deze conclusie hard aan.”

Focus
Ploegman: “Het verscherpt toezicht maakt tegelijkertijd helder dat we de geconstateerde verbeterpunten met meer focus en in een hoger tempo moeten doorvoeren. De zorgwereld is veranderd. We ontwikkelen ons van een organisatie die zorgt vóór, naar een organisatie die zorgt dát. Hierbij verschuift de aandacht van medische naar persoonsgerichte zorg, waar wonen en welzijn meer centraal staan. Het inspectierapport helpt ons nu om prioriteiten te stellen bij het aanpakken van alle veranderingen.”

Scherpere keuzes
Ploegman vervolgt: “Persoonsgerichte zorg, kwaliteit en registratie, het zijn allemaal onderwerpen waar we beleid voor ontwikkeld hebben. Het borgen van dit beleid in de dagelijkse praktijk, loopt nog niet zoals we dat willen. Met de personeelstekorten in de zorg, hebben ook wij met een krappe bezetting van de teams te maken. De zorg voor de cliënt krijgt dan vaak voorrang boven meer administratieve en organisatorische zaken. Door de conclusie van de inspectie zijn we erop gewezen dat dit anders moet. We moeten dus scherpere keuzes maken en bewust capaciteit vrijmaken om onze goede zorg ook zichtbaar te maken in de systemen en te borgen in alles wat we doen. Dat doen we aan de hand van het programma Zichtbaar Goede Zorg. Binnen een half jaar hebben we de door de inspectie geconstateerde knelpunten op orde.”

Het verscherpt toezicht voor De Wachtpost en Hornerheide is ingegaan op 15 juli 2019. Dit betekent dat de IGJ nauw contact houdt met Proteion om te monitoren of de gewenste veranderingen op de juiste manier en in het juiste tempo worden doorgevoerd. De IGJ heeft in afgelopen periode vijf locaties van Proteion bezocht. Op de andere drie locaties oordeelde de IGJ dat ze voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.


Nieuws

Horn, 12-08-2019

Gepensioneerde medewerkers helpen Proteion uit de brand

‘Pas na werktijd wordt Riet weer mam’

> Lees meer 
Horn, 22-07-2019

Scherpere keuzes voor zichtbaar goede zorg

De Wachtpost en Hornerheide onder verscherpt toezicht

> Lees meer 
Horn, 15-07-2019

Jaarverslag 2018: Elke dag gewoon bijzonder

Bekijk hier ons jaarverslag.

> Lees meer 
Kessel, 08-07-2019

Nummerwijziging Proteion De Merwijck

De telefoonnummers van De Merwijck zijn gewijzigd.

> Lees meer 
Horn, 21-06-2019

Hitteprotocol van kracht

Er is een hittegolf op komst. Daarom gaat het hitteprotocol van kracht in onze zorgcentra.

> Lees meer 

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur)

Bel mij terug
Contact