Ouderen man en kinderen spelen met bal

Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgers krijgen naast hun zorgtaken te maken met een veelheid aan regels en instanties. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Doe dan een beroep op de diensten van de mantelzorgmakelaar.

Wat doet een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar is een tussenpersoon die allerlei regelwerk en uitzoektaken van de mantelzorger kan overnemen op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen en financiën. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de mantelzorger meer tijd en energie overhoudt voor het uitvoeren van de daadwerkelijke zorg of voor eigen activiteiten en ontspanning. Voor iedere unieke mantelzorgsituatie wordt nagegaan welke uitzoek- of regeltaken de mantelzorgmakelaar kan overnemen. De mantelzorgmakelaar heeft een speciale opleiding voor deze taken gevolgd.

Vergoeding verzekering

Afhankelijk van de zorgverzekering kunnen mantelzorgers de inzet van de mantelzorgmakelaar vergoed krijgen. Met name mantelzorgers die verzekerd zijn bij VGZ komen veelal voor vergoeding in aanmerking.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact