field:altText

Proteion en het coronavirus

Op deze webpagina houden we u op de hoogte over onze omgang met het coronavirus. De bescherming van onze cliënten en medewerkers staat daarbij voorop. We zijn u dankbaar voor uw begrip en de medewerking.

Over het coronavirus

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. De informatie van het RIVM wordt continu geactualiseerd en is betrouwbaar. De landelijke RIVM-richtlijnen volgen we op de voet.

Coronamaatregelen

Onze belangrijkste coronamaatregelen vindt u hieronder. 

Zorgcentra

Klik op onderstaand uitklapmenu voor de coronamaatregelen die gelden in onze zorgcentra.

Het is van belang dat iedereen onderstaande basisregels in acht neemt in onze zorgcentra:

 • Blijf thuis bij klachten.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en vertrek.
 • Houd, waar mogelijk, een veilige afstand tot elkaar, ook met het oog op kwetsbare cliënten en ter bescherming van onze medewerkers.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in de elleboog.

Preventief gebruik mondneusmasker niet nodig

Het preventief gebruik van een mondneusmasker binnen 1,5 meter afstand van een cliënt is niet nodig. Dit betekent dat er geen mondneusmasker meer gedragen hoeft te worden in onze zorgcentra, de thuiszorg en dagbesteding. Dit geldt voor alle (zorg)medewerkers, bezoekers, deelnemers aan een dagbesteding, etc.

Uitzonderingen

Op dit beleid zijn twee uitzonderingen van toepassing:

 1. Een mondneusmasker wordt wel gedragen op indicatie, bijvoorbeeld bij verminderde weerstand van een cliënt door medicatie of ziekte. Dit gaat altijd in overleg met en op aangeven van de hoofdbehandelaar.
 2. Een mondneusmasker wordt wel gedragen als de cliënt dit wenselijk vindt.

In het geval er wel een mondneusmasker gedragen moet worden, staat dit vermeld in het zorgdossier van de bewoner/cliënt.

In situaties waarin er sprake is van coronaklachten, een coronabesmetting of nauw contact met een coronapositieve persoon, blijft het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder het dragen van een mondneusmasker, gehandhaafd. Deze richtlijn is niet gewijzigd.

Tot slot: het gewijzigde mondneusmaskerbeleid betekent niet dat onze medewerkers en bezoekers geen mondneusmasker meer mogen dragen. Als men het prettig en wenselijk vindt om standaard een mondneusmasker te dragen, dan mag men dit uiteraard doen.

Onbeperkt aantal bezoekers per cliënt per dag 

Er zit geen maximum meer aan het aantal bezoekers dat per dag per cliënt op visite mag komen.

Ook zit er in principe geen beperking meer op het maximumaantal bezoekers dat tegelijkertijd op bezoek kan komen. Echter, het overheidsadvies blijft om elkaar de ruimte te geven en, waar mogelijk, een veilige afstand te houden tot elkaar. Wij adviseren u dan ook om hier rekening mee te houden en, zeker als de cliëntkamer niet al te ruim is, met niet meer dan 2 personen tegelijkertijd op visite te komen. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.

Bezoek toegestaan in cliëntkamer en restaurant

Bezoek is toegestaan in de cliëntkamer en in het restaurant en in enkele van onze locaties ook in de huiskamer.

 

Restaurant weer toegankelijk voor externe eters 

Met het vervallen van de 1,5 meter afstand vervalt ook de maximaal toegestane groepsgrootte in onze restaurants. Dit betekent dat het restaurant weer volledig open is voor iedereen, ook voor externe eters en bezoek.  

Activiteiten

Activiteiten kunnen weer gezamenlijk plaatsvinden. Dit betekent dat we weer (grotere) activiteiten organiseren waar niet alleen de eigen afdeling maar meerdere afdelingen aan kunnen deelnemen.

Zorgleefplanbesprekingen vinden fysiek plaats, binnen een veilige afstand van elkaar. 

Bewoners zonder klachten die in nauw contact zijn geweest met een positief geteste persoon of medebewoner hoeven niet in quarantaine en ook niet getest te worden op corona. Echter, zij dienen wel gedurende 10 dagen na het contact activiteiten in grote groepen te vermijden.

Bewoners met klachten die in nauw contact zijn geweest met een positief geteste persoon of medebewoner hoeven ook niet in quarantaine. Wel wordt bij hen een sneltest afgenomen. Is de testuitslag positief, dan gaat de bewoner in isolatie. 

Het uitoefenen van contactberoepen in onze zorgcentra (kapper, pedicure, schoonheidsspecialisten) is toegestaan. 

Aan alle cliënten stellen we voor opname een aantal vragen op basis waarvan we kunnen inschatten of iemand mogelijk corona heeft of niet. Geeft de cliënt op 1 of meer van de vragen een ander dan het gewenste antwoord, dan vindt overleg plaats met de specialist ouderengeneeskunde over de inzet van wel of geen PCR-test voorafgaand aan de opname.  
 
Proteion Revalidatie 
Het beleid bij Proteion Revalidatie blijft ongewijzigd. Voorafgaand aan opname vragen we altijd om een PCR-test. We doen dit omdat we bij Proteion Revalidatie vrijwel alleen tweepersoonskamers hebben en een besmetting daar veel impact heeft op de doorstroom van cliënten.      

Preventief dragen mondneusmaskers door medewerkers

Het preventief gebruik van een mondneusmasker is niet nodig. Er hoeft dus geen mondneusmasker gedragen te worden in onze zorgcentra, de thuiszorg en dagbesteding. Dit geldt voor alle (zorg)medewerkers, bezoekers, deelnemers aan een dagbesteding, etc.

Uitzonderingen

Op dit beleid zijn twee uitzonderingen van toepassing:

 1. Een mondneusmasker wordt wel gedragen op indicatie, bijvoorbeeld bij verminderde weerstand van een cliënt door medicatie of ziekte. Dit gaat altijd in overleg met en op aangeven van de hoofdbehandelaar.
 2. Een mondneusmasker wordt wel gedragen als de cliënt dit wenselijk vindt.

In situaties waarin er sprake is van coronaklachten, een coronabesmetting of nauw contact met een coronapositieve persoon, blijft het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder het dragen van een mondneusmasker, gehandhaafd. Deze richtlijn is niet gewijzigd.

Tot slot: het gewijzigde mondneusmaskerbeleid betekent niet dat onze medewerkers en bezoekers geen mondneusmasker meer mogen dragen. Als men het prettig en wenselijk vindt om standaard een mondneusmasker te dragen, dan mag men dit uiteraard doen.

Thuiszorg

Cliënten ontvangen thuiszorg van ons. Instroom verloopt op basis van regulering. Zorg bieden we alleen als dit veilig kan. We verwachten dat cliënten die coronagerelateerde klachten hebben dit van tevoren melden, zodat de medewerker met uitgebreide persoonlijke beschermingsmiddelen kan werken. Ook verwachten we dat cliënten een (zelf)test doen als ze klachten hebben die aan corona gerelateerd zijn. 

Onze thuiszorgmedewerkers dragen geen mondneusmasker meer tijdens het werk. 

Uitzonderingen

Op dit beleid zijn twee uitzonderingen van toepassing:

 1. Een mondneusmasker wordt wel gedragen op indicatie, bijvoorbeeld bij verminderde weerstand van een cliënt door medicatie of ziekte. Dit gaat altijd in overleg met en op aangeven van de hoofdbehandelaar.
 2. Een mondneusmasker wordt wel gedragen als de cliënt dit wenselijk vindt.

In situaties waarin er sprake is van coronaklachten, een coronabesmetting of nauw contact met een coronapositieve persoon, blijft het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder het dragen van een mondneusmasker, gehandhaafd. Deze richtlijn is niet gewijzigd.

Tot slot: het gewijzigde mondneusmaskerbeleid betekent niet dat onze medewerkers geen mondneusmasker meer mogen dragen. Als de medewerker het prettig en wenselijk vindt om standaard een mondneusmasker te dragen, dan mag de medewerker dit uiteraard doen.

Deze pagina is bijgewerkt op 9 december 2022.

Coronaspecial

Als terugblik op de eerste helft van 2020 heeft Proteion een coronaspecial uitgebracht. Lees 'm hier. 

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact