field:altText

Proteion en het coronavirus

Op deze webpagina houden we u op de hoogte over onze omgang met het coronavirus. De bescherming van onze cliënten en medewerkers staat voorop. We begrijpen dat onderstaande maatregelen veel vragen van onze bewoners, klanten, mantelzorgers, collega’s en vrijwilligers. We zijn jullie dan ook dankbaar voor het begrip en de medewerking.

Over het coronavirus

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. De informatie van het RIVM wordt continu geactualiseerd en is betrouwbaar. De landelijke RIVM-richtlijnen volgen we op de voet.

Per 1 november dragen medewerkers en bezoekers weer mondneusmasker

Het aantal besmettingen in Nederland loopt op. Proteion heeft daarom besloten het dragen van een mondneusmasker per maandag 1 november 2021 weer in te voeren, zowel binnen als buiten de 1,5 meter afstand. Deze maatregel geldt zowel voor medewerkers (inclusief kantoorpersoneel) als bezoekers. Op deze wijze kunnen we verantwoord veilige zorg blijven bieden aan onze bewoners.

Zorgcentra

Klik op onderstaand uitklapmenu voor de coronamaatregelen die gelden in onze zorgcentra.

Zeker nu weer meer mensen welkom zijn in onze zorgcentra is het van belang dat iedereen de basisregels in acht blijft nemen:

 • Dringend advies is om 1,5 meter afstand te houden, ook in de cliëntkamer
 • Draag een goedgekeurd mondneusmasker (type IIR of FFP2) in onze (zorg) centra
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst in onze (zorg)centra en bij vertrek
 • Was vaak en goed de handen
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in de elleboog
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen
 • Zorg voor voldoende frisse lucht

Bezoekers dragen een goedgekeurd mondneusmasker (type IIR of FFP2) in onze zorgcentra .Het mondneusmasker wordt gedragen gedurende het gehele bezoek. Voor bezoekers die onverhoopt geen mondneusmasker bij zich hebben, zijn in onze (zorg)centra mondneusmaskers beschikbaar.

Vanwege de kwetsbaarheid van onze bewoners blijft het dringend advies aan bezoekers om gedurende het bezoek 1,5 meter afstand te houden, ook in de cliëntkamer.

 • Dringend advies aan bezoekers is om 1,5 meter afstand te houden, ook in de cliëntkamer.
 • Maximaal 2 bezoekers per cliënt per dag zijn toegestaan.
 • Bezoekers dragen een goedgekeurd mondneusmasker (chirurgisch (type IIR) of FFP2) gedurende het gehele bezoek
 • Bezoeker blijft thuis bij klachten en ook als huisgenoten klachten hebben.   
 • Bezoeker kent de richtlijnen voor basishygiëne van het RIVM en volgt deze op.
 • Bij binnenkomst desinfecteert de bezoeker de handen.
 • Voordat de bezoeker naar buiten gaat desinfecteert hij of zij de handen.  

Bezoek in de huiskamer

Bij sommige van onze zorgcentra is bezoek in de huiskamer (nog) niet toegestaan, bij andere van onze zorgcentra al wel. Dit kan verschillen, omdat het niet op elke locatie/huiskamer mogelijk is om bezoek op een veilige manier (met 1,5 meter afstand) in de huiskamer te ontvangen.Op de locatie wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden die de huiskamer daar biedt om bezoek te ontvangen.

 • Bewoners, servicepakkethouders, familie en andere bezoekers kunnen gebruikmaken van het restaurant en deelnemen aan (dag)activiteiten. Zij dragen binnen onze zorgcentra een goedgekeurd mondneusmasker (chirurgisch (type IIR) of FFP2).
 • Dringend advies aan bezoekers van het restaurant blijft om 1,5 meter afstand te houden.
 • Er is geen coronatoegangsbewijs nodig om het restaurant te betreden of deel te nemen aan (dag)activiteiten. Ook niet voor externen.

Zorgleefplanbesprekingen vinden fysiek plaats, binnen een veilige afstand van 1,5 meter. 

Is een bewoner in contact geweest met een positief geteste medebewoner of ander nauw contact? Dan testen we de bewoner op dag 0. Vervolgens gaat de bewoner in quarantaine op de kamer totdat de uitslag van de test bekend is. Is de uitslag van de test negatief, dan blijft de bewoner in quarantaine op de afdeling (ongeacht of een bewoner/cliënt wel of niet gevaccineerd is). Op dag 5 wordt de bewoner opnieuw getest. Is de uitslag van deze test negatief, dan wordt de quarantaine op de afdeling opgeheven.

Contactberoepen in het zorgcentrum (kapper, pedicure, etc.) zijn voor iedereen toegankelijk. De contactberoepen dragen in onze zorgcentra een mondneusmasker tijdens hun werkzaamheden. 

Opnames gaan regulier door op basis van de volgende afspraken over testen voor opname:

 • Alle (volledig gevaccineerde én niet volledig gevaccineerde) nieuwe bewoners ondergaan voor opname een PCR-test. Na een negatieve testuitslag kan de opname plaatsvinden. 

Preventief dragen mondneusmaskers door medewerkers

Onze cliënten zijn kwetsbaar en het huidige risiconiveau is zorgelijk. We willen onze bewoners/cliënten veilige zorg blijven bieden. Op de zorgafdelingen dragen onze medewerkers daarom vanaf 1 november weer continu een mondneusmasker. Ook in de kantooromgeving dragen onze medewerkers weer te allen tijde een mondneusmasker behalve als de medewerker zit (op 1,5 meter afstand van anderen). Als de medewerker binnen 1,5 meter afstand van anderen zit, blijft het mondneusmasker op. 

Thuiszorg

Cliënten ontvangen thuiszorg van ons. Instroom verloopt op basis van regulering. Zorg bieden we alleen als dit veilig kan. We verwachten dat cliënten die coronagerelateerde klachten hebben dit van tevoren melden, zodat de medewerker met uitgebreide persoonlijke beschermingsmiddelen kan werken. Ook verwachten we dat cliënten zich laten testen als ze klachten hebben die aan corona gerelateerd zijn. 

Deze pagina is bijgewerkt op maandag 1 november 2021.

Coronaspecial

Als terugblik op de eerste helft van 2020 heeft Proteion een coronaspecial uitgebracht. Lees 'm hier. 

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact