field:altText

Proteion en het coronavirus

Op deze webpagina houden we u op de hoogte over onze omgang met het coronavirus. De bescherming van onze cliënten en medewerkers staat daarbij voorop. We zijn u dankbaar voor uw begrip en de medewerking.

Over het coronavirus

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. De informatie van het RIVM wordt continu geactualiseerd en is betrouwbaar. De landelijke RIVM-richtlijnen volgen we op de voet.

Coronamaatregelen

Onze belangrijkste coronamaatregelen vindt u hieronder. 

Zorgcentra

Klik op onderstaand uitklapmenu voor de coronamaatregelen die gelden in onze zorgcentra vanaf 23 mei 2022.

Het is van belang dat iedereen onderstaande basisregels in acht neemt in onze zorgcentra:

 • Blijf thuis bij klachten.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en vertrek.
 • Houd, waar mogelijk, een veilige afstand tot elkaar, ook met het oog op kwetsbare cliënten en ter bescherming van onze medewerkers.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in de elleboog.

Preventief gebruik mondneusmasker niet meer nodig

Vanaf maandag 23 mei is het preventief gebruik van een mondneusmasker binnen 1,5 meter afstand van een cliënt niet meer nodig. Dit betekent dat er geen mondneusmasker meer gedragen hoeft te worden in onze zorgcentra, de thuiszorg en dagbesteding. Dit geldt voor alle (zorg)medewerkers, bezoekers, deelnemers aan een dagbesteding, etc.

Uitzonderingen

Op dit beleid zijn twee uitzonderingen van toepassing:

 1. Een mondneusmasker wordt wel gedragen op indicatie, bijvoorbeeld bij verminderde weerstand van een cliënt door medicatie of ziekte. Dit gaat altijd in overleg met en op aangeven van de hoofdbehandelaar.
 2. Een mondneusmasker wordt wel gedragen als de cliënt dit wenselijk vindt.

In het geval er wel een mondneusmasker gedragen moet worden, staat dit vermeld in het zorgdossier van de bewoner/cliënt.

In situaties waarin er sprake is van coronaklachten, een coronabesmetting of nauw contact met een coronapositieve persoon, blijft het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder het dragen van een mondneusmasker, gehandhaafd. Deze richtlijn is niet gewijzigd.

Tot slot: het gewijzigde mondneusmaskerbeleid betekent niet dat onze medewerkers en bezoekers geen mondneusmasker meer mogen dragen. Als men het prettig en wenselijk vindt om standaard een mondneusmasker te dragen, dan mag men dit uiteraard doen.

Onbeperkt aantal bezoekers per cliënt per dag 

Er zit geen maximum meer aan het aantal bezoekers dat per dag per cliënt op visite mag komen.

Ook zit er in principe geen beperking meer op het maximumaantal bezoekers dat tegelijkertijd op bezoek kan komen. Echter, het overheidsadvies blijft om elkaar de ruimte te geven en, waar mogelijk, een veilige afstand te houden tot elkaar. Wij adviseren u dan ook om hier rekening mee te houden en, zeker als de cliëntkamer niet al te ruim is, met niet meer dan 2 personen tegelijkertijd op visite te komen. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.

Bezoek toegestaan in cliëntkamer en restaurant

Bezoek is toegestaan in de cliëntkamer en in het restaurant en in enkele van onze locaties ook in de huiskamer.

 

Restaurant weer toegankelijk voor externe eters 

Met het vervallen van de 1,5 meter afstand vervalt ook de maximaal toegestane groepsgrootte in onze restaurants. Dit betekent dat het restaurant weer volledig open is voor iedereen, ook voor externe eters en bezoek.  

Activiteiten

Activiteiten kunnen weer gezamenlijk plaatsvinden. Dit betekent dat we weer (grotere) activiteiten organiseren waar niet alleen de eigen afdeling maar meerdere afdelingen aan kunnen deelnemen.

Zorgleefplanbesprekingen vinden fysiek plaats, binnen een veilige afstand van elkaar. 

Bewoners die geen klachten hebben en minimaal 7 dagen geleden een booster hebben gehad of in 2022 hersteld zijn van corona, hoeven na nauw contact met een positief geteste persoon of medebewoner niet in quarantaine op de kamer en ook niet op de afdeling. Deze groep bewoners wordt alleen nog getest bij klachten.

Bewoners die geen booster hebben gehad gaan in quarantaine op de kamer en worden op dag 5 getest en bij klachten. Is de testuitslag van de test op dag 5 negatief, dan stopt de quarantaine op de kamer en gaat de bewoner in quarantaine op de afdeling. Als alle bewoners die in quarantaine zitten op de afdeling negatief testen op dag 5, dan stopt de afdelingsquarantaine. Is de testuitslag van de PCR-test op dag 5 bij een of meerdere bewoners positief, dan wordt de quarantaineperiode voor alle betreffende bewoners eenmaal verlengd met 10 dagen. Gedurende deze 10 dagen ondergaan de bewoners in principe geen PCR-testen meer, tenzij het uitbraakteam anders beslist (en bij klachten). Na deze 10 dagen wordt de quarantaine opgeheven.

Dit is in overeenstemming met het huidige RIVM-beleid.

Het uitoefenen van contactberoepen in onze zorgcentra (kapper, pedicure, schoonheidsspecialisten) is weer toegestaan. 

Opnames gaan regulier door op basis van de volgende afspraken over testen voor opname:

 • Geboosterde cliënten en cliënten die korter dan 8 weken geleden corona hebben doorgemaakt hoeven voor opname in onze zorgcentra geen PCR-test meer te doen. Voorwaarde is wel dat de cliënt geen klachten heeft. Dit beleid geldt niet voor Proteion Revalidatie.

 • Cliënten die geen booster hebben gehad dienen voor opname altijd een PCR-test te doen.

 • Cliënten die kortgeleden positief getest zijn op corona worden opgenomen, mits de testuitslag maximaal 10 en minimaal 5 dagen geleden is.

Preventief dragen mondneusmaskers door medewerkers

Vanaf maandag 23 mei 2022 is het preventief gebruik van een mondneusmasker niet meer nodig. Dit betekent dat er geen mondneusmasker meer gedragen hoeft te worden in onze zorgcentra, de thuiszorg en dagbesteding. Dit geldt voor alle (zorg)medewerkers, bezoekers, deelnemers aan een dagbesteding, etc.

Uitzonderingen

Op dit beleid zijn twee uitzonderingen van toepassing:

 1. Een mondneusmasker wordt wel gedragen op indicatie, bijvoorbeeld bij verminderde weerstand van een cliënt door medicatie of ziekte. Dit gaat altijd in overleg met en op aangeven van de hoofdbehandelaar.
 2. Een mondneusmasker wordt wel gedragen als de cliënt dit wenselijk vindt.

In situaties waarin er sprake is van coronaklachten, een coronabesmetting of nauw contact met een coronapositieve persoon, blijft het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder het dragen van een mondneusmasker, gehandhaafd. Deze richtlijn is niet gewijzigd.

Tot slot: het gewijzigde mondneusmaskerbeleid betekent niet dat onze medewerkers en bezoekers geen mondneusmasker meer mogen dragen. Als men het prettig en wenselijk vindt om standaard een mondneusmasker te dragen, dan mag men dit uiteraard doen.

Thuiszorg

Cliënten ontvangen thuiszorg van ons. Instroom verloopt op basis van regulering. Zorg bieden we alleen als dit veilig kan. We verwachten dat cliënten die coronagerelateerde klachten hebben dit van tevoren melden, zodat de medewerker met uitgebreide persoonlijke beschermingsmiddelen kan werken. Ook verwachten we dat cliënten een (zelf)test doen als ze klachten hebben die aan corona gerelateerd zijn. 

Per 23 mei 2022 dragen onze thuiszorgmedewerkers geen mondneusmasker meer tijdens het werk. 

Uitzonderingen

Op dit beleid zijn twee uitzonderingen van toepassing:

 1. Een mondneusmasker wordt wel gedragen op indicatie, bijvoorbeeld bij verminderde weerstand van een cliënt door medicatie of ziekte. Dit gaat altijd in overleg met en op aangeven van de hoofdbehandelaar.
 2. Een mondneusmasker wordt wel gedragen als de cliënt dit wenselijk vindt.

In situaties waarin er sprake is van coronaklachten, een coronabesmetting of nauw contact met een coronapositieve persoon, blijft het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder het dragen van een mondneusmasker, gehandhaafd. Deze richtlijn is niet gewijzigd.

Tot slot: het gewijzigde mondneusmaskerbeleid betekent niet dat onze medewerkers geen mondneusmasker meer mogen dragen. Als de medewerker het prettig en wenselijk vindt om standaard een mondneusmasker te dragen, dan mag de medewerker dit uiteraard doen.

Deze pagina is bijgewerkt op 18 juli 2022.

Coronaspecial

Als terugblik op de eerste helft van 2020 heeft Proteion een coronaspecial uitgebracht. Lees 'm hier. 

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact