Ouderen man en kinderen spelen met bal

Proteion en het coronavirus

Bij Proteion willen we de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Daarom volgen we de richtlijnen van het RIVM. Omdat we met kwetsbare cliënten werken, houden we ons ook aan een aantal aanvullende afspraken.

Op deze webpagina houden we u op de hoogte van deze afspraken en geven we regelmatig informatie over de actuele stand van zaken rond het coronavirus. 
 

Over het coronavirus
Het coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. De tijd tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt varieert tussen 2 en 12 dagen. Symptomen van het coronavirus zijn: koorts boven 38 graden én luchtwegklachten zoals, hoesten, kortademigheid en longontsteking.
 

Hygiëneregels
We willen de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Daarom houden medewerkers zich aan een aantal hygiëneregels die ook bij andere infectieziekten gelden. We vragen cliënten zich ook aan deze regels te houden:


Maatregelen zorgcentra
In zorgcentra hanteren we tot nader bericht de volgende maatregelen:

 • Bezoekers worden niet meer toegelaten.
 • Contacten tussen afdelingen zijn zo veel mogelijk beperkt.
 • Restaurants zijn gesloten voor externe bezoekers.
 • De dagbestedingen zijn gesloten.
 • Artsen, psychologen, fysiotherapeuten en andere eerstelijns behandelaren komen zij alleen in noodzakelijke gevallen naar onze bewoners. Dit omdat zij op verschillende locaties werken en veel cliëntcontacten hebben waardoor het besmettingsrisico groter is. In geval van een noodzakelijk bezoek, nemen zij strenge hygiënemaatregelen.
 • Er vinden voorlopig geen zorgleefplanbesprekingen plaats.
 • Voor terminale cliënten gelden aparte afspraken. De EVV coördineert de bezoeken.
 • Medewerkers worden zoveel mogelijk op één locatie/afdeling ingezet, om kruisbesmetting te voorkomen. 

Dit zijn forse maatregelen die diep ingrijpen in het leven van onze bewoners. Daarom nemen we ze met pijn in het hart. We begrijpen heel goed hoe moeilijk het is als naasten hun familielid een hele tijd niet meer kunnen bezoeken. Daarom bieden we andere mogelijkheden aan voor contact. Beeldbellen is er daar één van. ICT heeft smartphones beschikbaar gesteld aan de zorgcentra voor WhatsApp beeldbellen. Ook Skypen is mogelijk via iPads. Daarnaast kunnen familieleden post sturen naar hun familielid in het zorgcentrum. 

Richtlijnen Proteion Schoon
Wij kunnen alleen hulp in het huishouden bieden wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Cliënt (en eventuele huisgenoten) bevindt/bevinden zich tijdens het werk van onze medewerker niet in dezelfde ruimte als de thuishulp 
 • Er komt, tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden, geen bezoek.
 • Cliënt en thuishulp houden minimaal 1,5 meter afstand. 

Wij moeten onze dienstverlening tijdelijk stopzetten wanneer:

 • De cliënt (of een van zijn huisgenoten) verkoudheids- of luchtwegklachten of koorts heeft.
 • De cliënt (of een van zijn huisgenoten) direct in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. 

Onze medewerkers vragen bij ieder moment van dienstverlening bovenstaande vragen als check aan de cliënt.  
 

Maatregelen dagbesteding

 • Onze dagbestedingen intramuraal en extramuraal zijn gesloten.
 • We hebben bijzondere aandacht voor alle individuele situaties.
   

Maatregelen thuiszorg
Wij willen het risico op overdracht en besmetting op onze thuiszorgroutes voorkomen. Om deze reden hebben we besloten voorlopig enkel nog de niet-uitstelbare zorg te bieden. Hierdoor houden we de situatie voor de cliënt en onze zorgmedewerkers veilig en werkbaar. Daarnaast worden cliënten uit voorzorg niet gedoucht. 

Cliënten in de thuiszorg worden gevraagd om telefonisch melding te maken bij tel. 088 – 850 00 00 in de volgende gevallen:

 • Cliënt of één van de huisgenoten heeft griepverschijnselen; koorts boven 38 graden én luchtwegklachten zoals, hoesten, kortademigheid en longontsteking, of;
 • Cliënt of één van de huisgenoten is in contact geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.
   

Maatregelen thuisbegeleiding
Ook voor de thuisbegeleiding zijn preventieve maatregelen getroffen. Om besmettingsrisico te verkleinen zijn de begeleidingsmomenten geminimaliseerd tot de noodzakelijke begeleiding. 
 

Richtlijnen voor onze medewerkers
Medewerkers met griepverschijnselen (koorts en luchtwegklachten) die contact hadden met een coronapatiënt nemen telefonisch contact op met de huisarts of GGD. Zij lichten ook meteen hun leidinggevende in. Medewerkers met een gewone verkoudheid kunnen komen werken en volgen de normale hygiëneregels. Binnen de organisatie geven we de medewerkers verdere handvatten voor hoe om te gaan met specifieke situaties. 
 

Kantoormedewerkers

 • Medewerkers die niet direct in de zorg werkzaam zijn, volgen de landelijke richtlijn. 
 • Iedereen die niet op kantoor hoeft te zijn, werkt vanuit thuis. 
 • Gezien de aard van de werkzaamheden gelden voor het Klantcontactcentrum aparte afspraken. 


Richtlijnen stagiaires 
​In afstemming met Gilde hanteren we de volgende afspraken:​

 • Eerstejaars stagiaires volgen de richtlijnen van school en komen niét werken
 • ​Alle andere studenten vanaf het 2e jaar (MBO, BOL, BBL en HBO) gaan niét naar school en komen wél werken
 • Deze maatregelen gelden tot nader bericht
 • De stagevergoeding van eerstejaars stagiaires vervalt per 23 maart.
 • De lestijdenvergoeding voor BBL-leerlingen vervalt bij inzet in praktijk.
   

Richtlijnen vrijwilligers

 • Vrijwilligers worden voorlopig niet ingezet.
 • Dat geldt voor vrijwilligers van de zorgcentra, de vrijwilligers bij de dagbestedingen en alle andere vrijwilligers die via Proteion Welzijn actief zijn. 
 • Een uitzondering geldt voor eventuele telefonische- en/of mailcontacten met hulpvragers/burgers.
 • De vrijwilligers van Tafeltje-dek-je bezorgen de maaltijden tot aan de deur.
   

Duur maatregelen
Vanzelfsprekend komen er vragen over de duur van de door ons ingestelde maatregelen. Wij kondigen bewust geen einddatum aan. We volgen het landelijk beleid en kijken daarnaast zelf wat nodig en mogelijk is. Als we gaan afschalen, maken we dat vanzelfsprekend bekend.
 

Deze pagina is bijgewerkt op dinsdag 31 maart.

Bedankt

We begrijpen dat deze maatregelen veel vragen van onze bewoners, klanten, mantelzorgers, collega's en vrijwilligers. We zijn jullie dan ook dankbaar voor het begrip en de medewerking.
 
 

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact