field:altText

Proteion en het coronavirus

Op deze webpagina houden we u op de hoogte van deze afspraken en geven we regelmatig informatie over de actuele stand van zaken rond het coronavirus. 

Actuele situatie

Vakantie in risicogebieden

De overheid adviseert om vakantie in eigen land te vieren en zeker niet af te reizen naar landen met een oranje of rode kleurcode. Een groot deel van de landen in Europa heeft op dit moment reisadvies geel. Wanneer een medewerker toch op vakantie gaat in een gebied met code oranje of rood, dan neemt hij of zij bij thuiskomst contact op met de leidinggevende. Volgens de regels van de overheid gaat deze medewerker dan 14 dagen in thuisquarantaine. 

Hospices

 • De voordeur is weer open; iedereen mag naar binnen en naar buiten
 • Bij de ingang worden de handen ontsmet 
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Elke bezoeker noteert zijn gegevens op een lijst en verklaart geen corona-verschijnselen te hebben

Zorgcentra geopend
Vanaf 26 juni is de bezoekregeling opgeheven en is iedereen weer van harte welkom in onze zorgcentra. Daarbij hanteren we nog de volgende algemene richtlijnen van het RIVM:

 • Mensen zijn welkom in het zorgcentrum wanneer ze geen corona gerelateerde verschijnselen hebben. 
 • Iedere persoon die het zorgcentrum binnenkomt, dient een gezondheidscheck te doen.
 • Iedere persoon die het zorgcentrum binnenkomt registreert zich.  
 • 1,5 meter is de norm. Waar dat niet mogelijk is, dient de bezoeker zelf voor bescherming te zorgen in de vorm van een eigen mondkapje.  


Het opheffen van de bezoekregeling betekent tevens dat:

 • Restaurants open gaan waar dit van toepassing is. 
 • Vrijwilligers weer welkom zijn.
 • Huiskamers nog niet gebruikt kunnen worden door bezoek, omdat de afstand van 1,5 meter hier niet te borgen is. 
 • Bewoners mee naar huis mogen. 
 • In alle gevallen geldt de norm van 1,5 meter afstand zoals bovenstaand beschreven, ook bijvoorbeeld bij een wandeling en het mee naar huis nemen. 

Dagbesteding weer open
Vanaf 1 juli zijn alle dagbestedingen open; hele dagen en waar mogelijk ook weer met een maaltijd. Dit alles doen we veilig en verantwoord, binnen de algemene richtlijnen van het RIVM:

 • Bezoekers komen niet als ze corona-gerelateerde verschijnselen hebben.
 • Er wordt 1,5 meter afstand gehouden.

Het activiteitenaanbod wordt 1,5 meter-proof ingeregeld. Ook de open inlopen zijn weer geopend. 

Algemene coronamaatregelen
We willen de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Daarom vragen we onze medewerkers, cliënten en bezoekers om zich te houden aan de algemene afspraken voor afstand en hygiëne:

 • Was handen regelmatig goed met zeep
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen en hoesten en gooi deze na gebruik weg
 • Of nies en hoest in de elleboog
 • Houd zoveel mogelijk 1.5 meter afstand tot anderen

Richtlijnen Proteion Schoon
Wij kunnen alleen hulp in het huishouden bieden wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er komt, tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden, geen bezoek.
 • Cliënt en thuishulp houden minimaal 1,5 meter afstand. 

Wij moeten onze dienstverlening tijdelijk stopzetten wanneer:

 • De cliënt (of een van zijn huisgenoten) verkoudheids- of luchtwegklachten of koorts heeft.
 • De cliënt (of een van zijn huisgenoten) direct in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. 

Onze medewerkers vragen bij ieder moment van dienstverlening bovenstaande vragen als check aan de cliënt.  
 

Maatregelen thuiszorg
Vanuit preventief oogpunt om besmettingsrisico’s en verspreiding van het virus te beperken, is de afgelopen tijd alleen de hoogst noodzakelijke medische thuiszorg geboden. Er zijn op dit moment geen belemmeringen meer voor de zorgverlening in de thuiszorg. De 1e wijkverpleegkundige is degene die de benodigde zorg beoordeelt en indiceert. Dat geldt voor nieuwe cliënten en voor bestaande cliënten.

Cliënten in de thuiszorg worden gevraagd om telefonisch melding te maken bij tel. 088 – 850 00 00 in de volgende gevallen:

 • Cliënt of één van de huisgenoten heeft griepverschijnselen; koorts boven 38 graden én luchtwegklachten zoals, hoesten, kortademigheid en longontsteking, of;
 • Cliënt of één van de huisgenoten is in contact geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.
   

Maatregelen thuisbegeleiding
Vanaf medio mei zijn de begeleidingscontacten weer opgeschaald. Deze contacten bestaan uit een combinatie van begeleiding op afstand en begeleiding doormiddel van huisbezoeken. 
 

Richtlijnen voor onze medewerkers
Medewerkers met griepverschijnselen (koorts en luchtwegklachten) kunnen getest worden. Medewerkers volgen verder de geldende protocollen binnen de organisatie.

 

Richtlijnen vrijwilligers
Vrijwilligers worden langzaam weer ingezet waar dat veilig en verantwoord is en de vrijwilliger dat zelf ook wil. Dit gaat altijd in nauw overleg tussen de organisatie en de vrijwilliger.
 

Deze pagina is bijgewerkt op woensdag 29 juli.

Bedankt

 We begrijpen dat deze maatregelen veel vragen van onze bewoners, klanten, mantelzorgers, collega's en vrijwilligers. We zijn jullie dan ook dankbaar voor het begrip en de medewerking.
 
 

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact