field:altText

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werkers van Proteion Expertise en Behandeling zijn er voor de bewoners van de zorgcentra van Proteion. Daarnaast bieden wij ook behandeling aan mensen uit de regio. Indien gewenst komen zij aan huis. Maatschappelijk werk richt zich op sociale en emotionele problemen die samenhangen met de ziekte, opname, verblijf, behandeling en ontslag van de bewoner.

Maatschappelijk werk richt zich op de cliënt en zijn sociaal netwerk. Dit netwerk (partners, familieleden of andere mantelzorgers) krijgt een steeds belangrijkere functie. Aan de ene kant zijn zij mede zorgverleners, aan de andere kant kunnen ze door de zorgzwaarte zorgvragers worden. Maatschappelijk werk biedt op een methodische wijze ondersteuning, begeleiding en behandeling aan de cliënt en zijn sociaal netwerk door middel van individuele gesprekken en groepsgesprekken. Maatschappelijk werk heeft hierin een belangrijke signaleringsfunctie.

Praktische hulp

Naast begeleiding en ondersteuning verstrekt maatschappelijk werk ook praktische hulp. Denk hierbij aan het aanvragen voor bewindvoering, mentorschap, vervoersvoorziening, eigen bijdrage, aanvragen bij het CIZ of het persoonsgebonden budget.

Multidisciplinaire aanpak

Wij werken nauw samen met de andere disciplines binnen Proteion Expertise en Behandeling en met het sociale netwerk van de cliënt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de maatschappelijk werkers via (0475) 587 480.

Meer informatie

Contact maatschappelijk werkers

T: (0475) 587 480

Zorgkaart NL waardering

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur)

Bel mij terug
Contact