Ouderen man en kinderen spelen met bal

Regeling huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

Bent u mantelzorger? Dan bestaat de mogelijkheid om hulp bij het huishouden in te kopen voor € 10,- per uur.

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg. Daarom bieden de gemeenten in Noord-Limburg de mogelijkheid om hulp bij het huishouden in te kopen voor € 10,- per uur. De Rijksoverheid heeft hier middelen voor beschikbaar gesteld. De regeling staat open voor mensen die gebruik (willen) maken van hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en hun mantelzorgers.

Tot wanneer geldt deze regeling?

U kunt in ieder geval tot eind 2016 gebruik maken van deze regeling. Het is nog niet zeker of de regeling daarna ook nog geldt. Dat is afhankelijk van het Rijksbeleid.

Hoe kan ik me aanmelden?

U bent geïnformeerd door de Nieuwsbrief Mantelzorg die uitgaat vanuit het Steunpunt Mantelzorg dat actief is in de gemeente waarin u woont. Als u gebruik wilt maken van huishoudelijke hulp, vult u het formulier volledig in.

Vervolgens stuurt u het formulier op naar:
Proteion Welzijn
Postbus 4080
6080 AB Haelen

O.v.v. huishoudelijk tientje

Hoe gaat het dan verder?

Het mantelzorgsteunpunt controleert of u geregistreerd staat als mantelzorger bij het steunpunt. Is dat het geval, dan stuurt het steunpunt uw aanvraag door naar de gemeente Venlo. De gemeente Venlo zorgt vervolgens voor de uitvoering van de regeling voor alle gemeenten in Noord-Limburg.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

U kunt terecht bij uw eigen gemeente of bij de gemeente Venlo. Bel naar 14077 en spreek ‘Venlo’ in. Ook als u niet in de gemeente Venlo woont. Daarna kiest u in het keuzemenu optie 1: sociale wijkteams.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur)

Bel mij terug
Contact