missie en visie

Proteion ThuisMissie
Wij zorgen goed voor onze cliënt. Alle medewerkers dienen volgens deze kernwaarde te werken. Dit betekent dat Proteion Thuis streeft naar customer intimacy: door het hebben van een relatie met de cliënt weet je veel van zijn behoeften en kun je daar op inspelen door eigen dienstverlening of door anderen in te schakelen.

Ook voor de medewerkers van de ondersteunende diensten, managers en bestuurders geldt dat zij werken vanuit dit principe. Dit houdt in dat de cliënt en de medewerker ondersteuning krijgen om de cliënt centraal te stellen en cliëntgericht te kunnen werken.

Visie
Proteion Thuis biedt cliënten een kwalitatief hoogwaardig en volledig pakket van diensten aan op het vlak van wonen, welzijn en zorg, waar mogelijk in de thuissituatie en anders in een gastvrije, comfortabele en kleinschalige woonomgeving.
Wij zijn ons ervan bewust dat de missie en de visie van Proteion Thuis niet onderscheidend zijn ten opzichte van andere zorginstellingen. Alle zorginstellingen zullen immers nastreven om goed voor de cliënt te zorgen en een hoogwaardig en volledig pakket van diensten aan te bieden. Het onderscheid zit in hoe de medewerkers invulling geven aan deze missie en visie. Hierin is Proteion Thuis bijzonder en hiermee onderscheidend.

Proteion Thuis creëert voor de medewerkers de voorwaarden om hieraan invulling te kunnen geven. Proteion Thuis maakt gebruik van de mogelijkheden die de medewerkers hebben. Dit genereert creativiteit in oplossingen, verbeteringen en innovatie. De organisatie waardeert hiermee het nemen van eigen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk waarbij de vrijheid van individuele medewerkers zover gaat als bepaald voor de grenzen van het eigen professioneel handelen en de daarbij horende verantwoordelijkheid en het daarbij horende gedrag.

snel contact

088 850 00 00 voor al uw vragen
 
e-mail ons met al uw vragen
 
vul het formulier in en wij bellen u terug vraag een folder aan